Extern dataplatform rond energie en klimaat

VEKA wil zich voorbereiden op de toenemende vraag van externe partijen om gebruik te maken van de data en kennis die VEKA bezit: er moet nauwer aangesloten worden met andere overheden of organisaties met gelijkaardige problematieken; data moet sneller, beter en veilig ontsloten worden in een ruimere economie. Concreet komt er een dataplatform met authentieke, geanonimiseerde informatie rond energie en klimaat. Partners kunnen via moderne protocollen op een veilige en gestructureerde manier data uitwisselen en deze rechtstreeks verwerken in hun toepassingen. Toepassingen zullen sneller ontwikkeld kunnen worden, data valt makkelijker te consumeren en combineren, inzichten zijn gefundeerder en worden accurater.

VEKA werkt momenteel aan een intern dataplatform om haar verantwoordelijkheden in beleidsvorming en dienstverlening te vervullen en wil hier een extern luik aan toevoegen. Het extern dataplatform zal energie- en klimaatdata op een veilige en snelle manier ter beschikking stellen van derden.

Het platform zal zich in eerste instantie focussen op 3 doelgroepen: lokale besturen, onderzoeksorganisaties en de Vlaamse Smart Data Space (VSDS). Het platform zal authentieke, geaggregeerde en/of geanonimiseerde data aanbieden om zowel GDPR te respecteren als doelgroepen van data met voldoende maatschappelijke waarde te voorzien. Dit zal gebeuren volgens algemeen geldende dataprincipes (FAIR, dataveiligheid, schaalbaarheid, …) die toegelicht worden in de doelstellingen van het project (zie verder). O.b.v. de data kunnen doelgroepen inzichten creëren m.b.t. klimaatgerichte activiteiten, energiezuinigheid en duurzaamheid op alle niveaus van de samenleving. Op deze manier wenst VEKA bij te dragen aan het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen.

Bovendien past dit initiatief binnen de Europese en Vlaamse ambities op vlak van data. Europa zet zwaar in op de uitbouw van data spaces op een interoperabele manier. VEKA schaart zich achter deze ontwikkeling door haar data ter beschikking te stellen van de VSDS en op die manier de uitbouw van slimme modaliteiten voor burgers en overheden te faciliteren.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Digihub 2.0 (DIGI-CONNECT)

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ICT, innovatie, ondernemerschap
Meer lezen
Logo Efro Eu

Uitbreiding digitale diensten Open Thor Living Lab

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, innovatie
Meer lezen
DataHub voor AgroFood

DataHub voor AgroFood

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, data, digitalisering, innovatie
Meer lezen
e-service ondernemerschap Mechelen

e-service ondernemerschap Mechelen

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 654.284

Partners

Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap - VEKA, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Periode

01-02-2024 tot 31-01-2026

Thema

digitalisering

Prioriteit

Digitalisering

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen