Fietsostrade Herentals-Balen: tunnel onder R14

De provincie Antwerpen wil met dit project in de eerste plaats meer mensen veilig en vlot op de trappers zetten. Met dit project wordt het woon-werktraject van veel werknemers fietsgeschikt waarbij een modal shift van auto naar fiets gerealiseerd wordt. Fietstellingen na de aanleg van de fietstunnel zullen aantonen dat gemiddeld minstens 500 fietsers per dag (streefcijfer) gebruik zullen maken van de fietstunnel.
Goede fietsinfrastructuur en fietsostrades dragen bij tot het behalen van de Vlaamse doelstelling van 1,5% CO2-reductie . De aanleg van fietsostrades is één van de belangrijkste beleidskeuzen van de provincie Antwerpen. De dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen kan terugvallen op een jarenlange expertise in het bouwen van fietsostrades inclusief fietsbruggen en tunnels.
De fietsostrade Herentals-Balen verbindt de kleinstedelijke gebieden van Herentals, Geel, Olen en Mol aan de rand van het Metropolitaan Kerngebied. De ring rond Geel is een onderdeel van de Kempische Noord-Zuidverbinding en een belangrijke barrière voor zacht verkeer.
De ring R14 rond de stad Geel is onderdeel van de Kempische Noord-Zuidverbinding en heeft het statuut van een primaire weg categorie 1. De ring heeft geen enkele ongelijkgrondse kruising voor fietsers terwijl de ring de stad Geel van de Thomas More Hogeschool en haar deelgemeenten Larum en Punt scheidt. Met de realisatie van de fietsostrade en de tunnel onder de ring R14 wordt een veilige kruising van de ring mogelijk op een vlot, veilig en grotendeels autovrij traject. De stad Geel telt bijna 5.000 hogeschool studenten. Voor de pendelende studenten is de fietsostrade de veiligste en kortste weg tussen het station en de campus. Maar ook de middelbare scholen St-Jozefinstituut en het Atheneum hebben een rechtstreekse aansluiting op de fietsostrade in Geel.

Inschuiven fietstunnel onder Ring van Geel

Verwante projecten

Fietsostrade Antwerpen-Lier: fietsbrug over spoorbundel te Mortsel

Fietsostrade Antwerpen-Lier: fietsbrug over spoorbundel te Mortsel

  • EFRO-Vlaanderen
  • mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
SYN-ERGIE

SYN-ERGIE

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • mobiliteit, transport & logistiek
Meer lezen
Fietsoversteek Dender te Dendermonde

Fietsoversteek Dender te Dendermonde

  • EFRO-Vlaanderen
  • mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
Bike2School

Bike2School

  • EFRO-Vlaanderen
  • lokale overheden, personen mobiliteit
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provincie Antwerpen - Provinciehuis

Periode

06-12-2016 tot 05-12-2019

Thema

mobiliteit, personen mobiliteit

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen