Fietssnelweg R22- Zaventem

Met dit project wenst De Werkvennootschap meer mensen aan te zetten om voor hun functionele verplaatsingen gebruik te maken van de fiets. Dit kan door comfortabele, veilige en vlotte fietsverbindingen te realiseren. Dit zijn ook de eisen van de gebruikers van fietssnelwegen vooral aan de kruisingen met belangrijke verkeersaders. Uit doorrekeningen van het Provinciaal Verkeersmodel en onderzoek op basis van de attractiepolen en herkomstgebieden, blijkt dat er langsheen de R22 een zeer groot fietspotentieel (> 2.000 fietsers per dag) is en dat deze verbinding beschouwd wordt als een prioritaire fietsverbinding. Bovendien uit de diagnostiek woon-werkverkeer (2014), een 3-jaarlijkse bevraging bij bedrijven, blijkt dat het fietsgebruik in Zaventem nauwelijks 2,1% bedraagt. Dit is bijzonder weinig in vergelijking met het Vlaams gemiddelde van 14,9%. Dit bevestigt dat er een enorm potentieel voor fietsers in het woon-werkverkeer. Indien het fietsgebruik stijgt tot het huidige Vlaams gemiddelde, betekent dit in Zaventem, met 42.813 arbeidsplaatsen (2016), er dagelijks bijkomend 5.480 fietsverplaatsingen in zullen zijn.

Het project omvat een hoogwaardige ongelijkgrondse fietsoversteek langs de R22 ter hoogte van de N2 (Leuvensesteenweg). Deze fietstunnel ligt in het traject van de fietssnelweg langs de R22, vanaf de gewestgrens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aanleg van de fietstunnel kadert in de aanleg van de fietssnelweg langs de R22 vanaf de gewestgrens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aan de R0. Het voorliggende project is een ‘missing link’ in het gehele fietsnetwerk, het fiets-GEN, in de Vlaamse Rand en de aanleg ervan versterkt de potentie ervan.

Een grote troef van de fietssnelweg is haar ligging nabij de Woluwevallei. Deze vallei kronkelt zich rond de R22 en biedt de mogelijkheid om ook de fietssnelweg, waarvan de fietstunnel het sluitstuk is, op een natuurlijke manier te integreren in dit waardevol landschap.

Met dit project wenst De Werkvennootschap meer mensen aan te zetten om voor hun functionele verplaatsingen gebruik te maken van de fiets. Dit kan door comfortabele, veilige en vlotte fietsverbindingen te realiseren. Dit zijn ook de eisen van de gebruikers van fietssnelwegen vooral aan de kruisingen met belangrijke verkeersaders. Uit doorrekeningen van het Provinciaal Verkeersmodel en onderzoek op basis van de attractiepolen en herkomstgebieden, blijkt dat er langsheen de R22 een zeer groot fietspotentieel (> 2.000 fietsers per dag) is en dat deze verbinding beschouwd wordt als een prioritaire fietsverbinding. Bovendien uit de diagnostiek woon-werkverkeer (2014), een 3-jaarlijkse bevraging bij bedrijven, blijkt dat het fietsgebruik in Zaventem nauwelijks 2,1% bedraagt. Dit is bijzonder weinig in vergelijking met het Vlaams gemiddelde van 14,9%. Dit bevestigt dat er een enorm potentieel voor fietsers in het woon-werkverkeer. Indien het fietsgebruik stijgt tot het huidige Vlaams gemiddelde, betekent dit in Zaventem, met 42.813 arbeidsplaatsen (2016), er dagelijks bijkomend 5.480 fietsverplaatsingen in zullen zijn.

 

Het project omvat een hoogwaardige ongelijkgrondse fietsoversteek langs de R22 ter hoogte van de N2 (Leuvensesteenweg). Deze fietstunnel ligt in het traject van de fietssnelweg langs de R22, vanaf de gewestgrens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aanleg van de fietstunnel kadert in de aanleg van de fietssnelweg langs de R22 vanaf de gewestgrens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aan de R0. Het voorliggende project is een ‘missing link’ in het gehele fietsnetwerk, het fiets-GEN, in de Vlaamse Rand en de aanleg ervan versterkt de potentie ervan.

 

Een grote troef van de fietssnelweg is haar ligging nabij de Woluwevallei. Deze vallei kronkelt zich rond de R22 en biedt de mogelijkheid om ook de fietssnelweg, waarvan de fietstunnel het sluitstuk is, op een natuurlijke manier te integreren in dit waardevol landschap.

 

Verwante projecten

Fietstunnel Hofstraat te Dendermonde

Fietstunnel Hofstraat te Dendermonde

  • EFRO-Vlaanderen
  • koolstof arme economie, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
Bike2School

Bike2School

  • EFRO-Vlaanderen
  • lokale overheden, personen mobiliteit
Meer lezen
Mobipunt Asse Station

Mobipunt Asse Station

  • EFRO-Vlaanderen
  • mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
EA/V

EA/V

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, dienstverlening, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

De Werkvennootschap

Periode

01-08-2018 tot 31-07-2021

Thema

mobiliteit, personen mobiliteit

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen