FlashCalciner

In de Green Deal wordt expliciet melding gemaakt van de cementindustrie als één van de industrieën die essentieel is voor de economie omdat de cementindustrie levert aan verschillende belangrijke waardeketens, waardoor de bouwsector als één van de speerpunten wordt geïdentificeerd voor het Circulaire Economie Actie Plan.

VITO wil haar kenniscentrum voor (secundaire) grondstoffen uitbreiden met een piloot flash calciner, voor de productie van alternatieve low carbon grondstoffen, welke een alternatief vormen voor Portlandcement. In Vlaanderen zijn verschillende geschikte secundaire stromen aanwezig (bv. baggerspecie, uitgegraven kleihoudende bodem en andere kleiachtige stromen) welke na activatie kunnen omgevormd worden tot een alternatieve cementbinder waarvan de CO2-impact tot 40% lager is dan deze van Portlandcement. Testen op labo- en pilootschaal tonen ook aan dat deze thermische behandeling leidt tot de destructie van organische verontreinigingen. De techniek laat daarom toe om verontreinigde secundaire stromen op te waarderen tot een hoogwaardig product. 

De technologie (calcineren van materialen) is de beste beschikbare standaardtechniek in de cementindustrie, maar door het ontbreken van testinfrastructuur in Europa is het moeilijk om de techniek op te schalen. VITO wil hieraan tegemoetkomen met een eigen piloot flash calciner. Daarbij zal de installatie uitgerust worden met meet- en regeltechniek die toelaat alle potentiële emissies die vrijkomen te capteren en te meten. Dit is nodig voor het de-risken van de investeringen die de bedrijven moeten uitvoeren, alsook het geven van de benodigde input voor vergunningen van investeerders. De infrastructuur is complementair met de aanwezige meet- en karakterisatietoestellen op VITO.

De beoogde piloot flash-calciner bij VITO zou de eerste open installatie in Europa zijn en komt tegemoet aan de vraag van de bouwindustrie die nood heeft aan betaalbare, low carbon cementbinders, die een alternatief vormen voor het conventionele Portlandcement. Producenten van minerale (afval)stromen zijn steeds opzoek naar oplossingen, waarbij opwaardering tot alternatieve cementbinders een van de meest voor de hand liggende mogelijkheden is door de waarde en het marktvolume. Daarnaast zijn de huidige producenten van Portlandcement zich ten volle bewust van de grote klimaatimpact van hun product en vragende partij voor dergelijke materialen en onderzoekscapaciteit. Hierdoor komt het project ook tegemoet aan de Vlaamse Strategie voor Slimme Specialisatie, waarbij Duurzame Materialen een van de prioriteitsdomeinen is.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

De Blauwe Keten

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • algen, biogebaseerde economie, innovatie, innovatief textiel, materialen, voedingsindustrie
Meer lezen
Fibersort

Fibersort

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, innovatief textiel, maakindustrie, materialen
Meer lezen
INDU-ZERO

INDU-ZERO

  • INTERREG Noordzee
  • circulaire economie, industrie 4.0, innovatie, renovatie
Meer lezen
FCRBE

FCRBE

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • bouw, circulaire economie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 708.000

Partners

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Periode

01-10-2023 tot 30-09-2026

Thema

bouw, circulaire economie, materialen, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen