FORET PRO BOSEen aantal vaststellingen liggen aan de basis van het FORÊT PRO BOS project. Eerst en vooral maakt de plaatselijke, verwerkende industrie zich zorgen over het gebrek aan herbebossing dat haar bevoorrading in gevaar brengt. Daarbij komt nog de vooralsnog ontoereikende identificatie van het op het grondgebied geproduceerde hout (in en buiten het bos). Bovendien beheert het merendeel van de eigenaars van beboste percelen kleine houtproductieoppervlakten van amper enkele hectaren. En tot slot houdt de publieke opinie zelden rekening met het feit dat het bos, teneinde zijn multifunctionele karakter te behouden, een productieve functie dient te handhaven die compatibel is met de ecologische en recreatieve uitdagingen, evenals de uitdagingen inzake duurzame en hernieuwbare ontwikkeling. Die vaststellingen veroorzaken economische, ecologische en sociale remmen die weggehaald dienen te worden.

FORÊT PRO BOS wil de actoren op het grondgebied dynamiseren door doelgerichte acties om het houtbestand in korte keten te valoriseren. De acties komen tegemoet aan de behoeften om het houtbestand in het grensgebied te kwantificeren, te vernieuwen, te groeperen en te valoriseren. De houtproducenten, zowel in bossen als in landbouwgebieden, zullen specifiek gesensibiliseerd en opgeleid worden door het programma. De verwachting is om zo veel mogelijk producenten en vakmensen uit de sector op duurzame wijze te betrekken bij een geïntegreerd beheer van hun percelen.

Dit project maakt deel uit van de projectenportefeuille FEEL WOOD.

FORET PRO BOS

Verwante projecten

PROFIT

  • INTERREG 2 Zeeën
  • kmo ondersteuning, ondernemerschap, toerisme
Lees meer

TraCS3

  • INTERREG Europe
  • ecosysteem beheer, innovatie, ondernemerschap
Lees meer

IMPACT

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, biomassa, circulaire economie, innovatie, kmo ondersteuning
Lees meer

Digitale versnelling en ontginning van Limburgse startup communities

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Lees meer

Financiële info

Projectleider

CARAH (Wallonië)

Vlaamse partners

Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos vzw, Bosgroep Yzer & Leie, Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Yzer (geassocieerd)

Periode

01-10-2016 tot 30-09-2020

Thema

biodiversiteit, circulaire economie, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, ondernemerschap

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen