FORET PRO BOS

Een aantal vaststellingen liggen aan de basis van het FORÊT PRO BOS project. Eerst en vooral maakt de plaatselijke, verwerkende industrie zich zorgen over het gebrek aan herbebossing dat haar bevoorrading in gevaar brengt. Daarbij komt nog de vooralsnog ontoereikende identificatie van het op het grondgebied geproduceerde hout (in en buiten het bos). Bovendien beheert het merendeel van de eigenaars van beboste percelen kleine houtproductieoppervlakten van amper enkele hectaren. En tot slot houdt de publieke opinie zelden rekening met het feit dat het bos, teneinde zijn multifunctionele karakter te behouden, een productieve functie dient te handhaven die compatibel is met de ecologische en recreatieve uitdagingen, evenals de uitdagingen inzake duurzame en hernieuwbare ontwikkeling. Die vaststellingen veroorzaken economische, ecologische en sociale remmen die weggehaald dienen te worden.

FORÊT PRO BOS wil de actoren op het grondgebied dynamiseren door doelgerichte acties om het houtbestand in korte keten te valoriseren. De acties komen tegemoet aan de behoeften om het houtbestand in het grensgebied te kwantificeren, te vernieuwen, te groeperen en te valoriseren. De houtproducenten, zowel in bossen als in landbouwgebieden, zullen specifiek gesensibiliseerd en opgeleid worden door het programma. De verwachting is om zo veel mogelijk producenten en vakmensen uit de sector op duurzame wijze te betrekken bij een geïntegreerd beheer van hun percelen.

Dit project maakt deel uit van de projectenportefeuille FEEL WOOD.

FORET PRO BOS

Verwante projecten

DEMO

DEMO

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • afvalbeheer, circulaire economie, creatieve industrieën
Meer lezen
Algmobil

Algmobil

  • EFRO-Vlaanderen
  • algen, circulaire economie, innovatie
Meer lezen
TENDANCES

TENDANCES

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • digitalisering, erfgoed, kmo ondersteuning, kustzone beheer, ondernemerschap, toerisme
Meer lezen
FABulous Farmers

FABulous Farmers

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • agro-food, biodiversiteit
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

CARAH (Wallonië)

Partners

Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos vzw, Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Yzer (geassocieerd), Bosgroep Yzer & Leie

Periode

01-10-2016 tot 30-09-2020

Thema

biodiversiteit, circulaire economie, ecosysteem beheer, klimaat mitigatie, ondernemerschap

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen