GEANS

Bij zowat alle menselijke activiteiten in de Noordzee (aquacultuur, zandwinning, baggerstort, windmolenparken, scheepvaart en visserij…) is het wettelijk verplicht om de milieu-impact te monitoren. Dit kan bijvoorbeeld door het monitoren van het leven in de zeebodem. Tot nu toe gebeurt de verwerking van zeebodemstalen door deze visueel onder de microscoop te analyseren. Dat is arbeidsintensief en tijdrovend. Sinds enkele jaren wordt er geëxperimenteerd met DNA-gebaseerde technieken, die beloven de bodemorganismen sneller, goedkoper en accurater te identificeren.

Binnen het project GEANS (Genetic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea region) vullen onderzoekers de open source DNA-sequentiebibliotheek voor zeebodemdieren uit de Noordzee op een strategische wijze aan. Voor honderden zeebodemdieren worden DNA-barcodes ontwikkeld. Eens deze aanwezig zijn in een digitale DNA-bibliotheek, kan de aanwezigheid van de betreffende soorten automatisch door een machine worden gedetecteerd in een staal met zeewater of zeebodem.

De interpretatie van de data in relatie tot de voor- of achteruitgang van een ecosysteem blijft altijd mensenwerk. Maar doordat er meer stalen, trefzekerder en veel sneller zouden kunnen worden geanalyseerd, kunnen activiteiten bijvoorbeeld sneller worden bijgestuurd om de milieu-impact te beperken. Ook het strategisch beheer van de natuurlijke rijkdommen van de Noordzee zou kunnen steunen op meer betrouwbare, geïntegreerde datareeksen.

Binnen GEANS zullen in een zestal pilootstudies de DNA-gebaseerde technieken vergeleken worden met traditionele technieken. Het project zal ook onderzoeken van welke belangrijke soorten de DNA-sequenties nog niet bestaan.

DNA-barcodering van bentische organismen in de Noordzee

Verwante projecten

main_interreg_NS

D4A

  • INTERREG Noordzee
  • artificiële intelligentie, digitalisering, smart cities
Meer lezen
RENATUR

RENATUR

  • INTERREG Europe
  • biodiversiteit, klimaat mitigatie, klimaatverandering
Meer lezen
CANAPE

CANAPE

  • INTERREG Noordzee
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, koolstofopslag, waterkwaliteit, waterkwantiteit
Meer lezen
Logo Efro Eu

Digitalisering van collecties

  • EFRO-Vlaanderen
  • data, digitalisering, erfgoed
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.592.814

Projectleider

ILVO

Partners

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, Vlaams Instituut voor de Zee

Periode

01-03-2019 tot 28-02-2022

Thema

biodiversiteit, bodem, digitalisering, ecosysteem beheer, marien

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen