Gov4Water

Een op het klimaat afgestemd waterbeheer is een belangrijk onderdeel van de klimaataanpassingsstrategie (COM/2021/82) die de EU moet sturen naar een klimaatbestendige samenleving tegen 2050. Voor water versterkt de klimaatverandering als multiplicator van bedreigingen de gevolgen van de reeds bestaande druk op deze vitale hulpbron. De toenemende frequentie en intensiteit van onvoorspelbare droogtes en overstromingen, de toenemende waterschaarste en de gevolgen voor de waterkwaliteit vereisen een grondige verandering van het paradigma bij planning en beheer. In de aanwezigheid van systemische onzekerheid moeten robuuste gegevens, geavanceerde modellen en scenario's de basis vormen voor efficiënte coördinatie en samenwerking om snel en adequaat te kunnen reageren op de mogelijke gevolgen. Gov4Water brengt waterbeherende instanties en autoriteiten uit zeven landen samen die in het verleden hebben bewezen dat ze in staat zijn om water van goede kwaliteit in voldoende hoeveelheden te leveren aan burgers, landbouw en industrie, om oppervlaktewater te beheren en bescherming te bieden tegen overstromingen. Ze hebben zich verenigd omdat ze het dringend nodig achten hun inspanningen op te voeren om hun waterbeheerplannen en -procedures geïntegreerd en klimaatbestendig te maken. Dit heeft betrekking op plotseling optredende rampen (overstromingen) en langzame gebeurtenissen (droogte, erosie). De partners streven ernaar de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens te verbeteren, regionale interoperationaliteit tot stand te brengen en een levensvatbare bestuursstructuur op te zetten. Met uitgebreidere en preciezere bottom-up gegevens kunnen de mogelijke gevolgen van rampen nauwkeuriger worden beoordeeld.

Verwante projecten

InterregNEDVL_main

Klimaatrobuust watermanagement

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • klimaat adaptatie, waterbeheer
Meer lezen
WRC

WRC

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling, waterbeheer, waterkwantiteit
Meer lezen
I-QUA

I-QUA

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, circulaire economie, innovatie, waterbeheer, waterkwaliteit
Meer lezen
FAIR

FAIR

  • INTERREG Noordzee
  • innovatie, klimaat adaptatie, waterbeheer, waterkwantiteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.868.280

Projectleider

Umbrian Regional Waste and Water Agency

Partners

Provincie West-Vlaanderen

Periode

01-03-2023 tot 31-05-2027

Thema

waterbeheer

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen