Grenzeloos Competent

Het project Grenzeloos Competent levert een bijdrage aan de verdere integratie van een gekwalificeerde arbeidsmarkt in de grensregio van Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Het zet hierbij in op een verbeterde afstemming van vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De focus ligt op de 3 speerpuntsectoren: agro-voeding, textiel en nieuwe materialen, en duurzaam bouwen.

Het project vertrekt vanuit twee invalshoeken:

  • Enerzijds het standpunt van de werkzoekende: het aanbod aan arbeidskrachten zo goed mogelijk afstemmen op de toekomstige noden van ondernemingen staat hierin centraal. Elk van de hierboven genoemde speerpuntsectoren rekent immers af met een aantal hardnekkige knelpuntberoepen. Via de promotie van deze jobs en de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor specifieke (knelpunt)functies moet de instroom van competente mensen naar deze sectoren maximaal versterkt worden. De nieuwe opleidingsprogramma's moeten bovendien resulteren in een interregionaal erkend certificaat.
  • Anderzijds het standpunt van de bedrijven (in het bijzonder de kleinere KMO's die met knelpuntvacatures te maken hebben): via individuele bedrijfsbezoeken wordt nagegaan voor welke bedrijven grensarbeid een oplossing kan bieden voor de aanwervingsproblemen. Vervolgens wordt met een te ontwikkelen leidraad en via een begeleidingstraject concrete stappen gezet richting de aanwerving van de grenswerkers. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking kan hierbij maximaal rekening gehouden worden met de noden, cultuur, visies ... van zowel de ondernemer als de grenswerker.

Ontdek een beroep! Sales manager

Verwante projecten

Vlaanderen versnelt

Vlaanderen versnelt

  • EFRO-Vlaanderen
  • internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Meer lezen
ISE

ISE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Meer lezen
Bâti C²

Bâti C²

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • bouw, internationalisering, kmo ondersteuning
Meer lezen
COW FORME

COW FORME

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, landelijk gebied, vaardigheden
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Partners

Centrum voor Opleiding, Bijscholing en Omscholing van de Textiel- en breidgoednijverheid (COBOT) vzw, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV) vzw, Unizo West-Vlaanderen

Periode

01-10-2016 tot 31-12-2021

Thema

arbeidsmarkt, kmo ondersteuning

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen