GRITH

Industrieterreinen zijn de slapende schoonheden van de energietransitie. Het kunnen hotspots zijn voor de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie, voor de productie, distributie en opslag van groene elektriciteit en warmte. Tot nu toe zijn deze terreinen echter verwaarloosd in de energietransitie. Veel van de bedrijven hier voelen de noodzaak om actie te ondernemen tegen stijgende energieprijzen, netcongestie en milieueisen, maar zijn zich niet bewust van hun collectieve potentieel. 

De transformatie van industriële locaties in hernieuwbare hotspots vereist een heroverweging van overheidssteun en nieuwe bedrijfs- en exploitatiemodellen. Industrial Transition Hotspots reorganiseert de betrokkenheid op locatie, biedt haalbare business cases voor gedeelde productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie, en test deze in ten minste 25 projecten waar industriële locaties het aandeel hernieuwbare energie verhogen tot 40% van hun verbruik. Industrial Transition Hotspots laat dus zien hoe de EU haar 2030-doelstelling kan halen op weg naar klimaatneutraliteit in 2050.

Industriële Transitie Hotspots bouwt voort op de beschikbare technische oplossingen voor energie-efficiëntie, productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie. Beperkt bewustzijn, ontbrekende capaciteiten en onzekerheden over business cases verhinderen nu de toepassing van deze technische oplossingen. Industrial Transition Hotspots doorbreekt de huidige impasse met gerichte ondersteuning van bewustwording tot actie, investerings- en bestuurs- oplossingen en capaciteitsopbouw. 

Het project levert: 
 • Gezamenlijke strategie voor het betrekken en ondersteunen van industriële locaties bij hun energietransitie, het stimuleren van groene economische ontwikkeling en werkgelegenheid.
 • Oplossingen en modellen voor ten minste 37 industriële locaties en hun bedrijven om de energie-efficiëntie te verhogen, hernieuwbare energie te produceren, op te slaan en te distribueren, terwijl ze ook worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van stijgende energieprijzen. 
 • Meer capaciteit voor lokale overheden, hun industriële locaties en bedrijven om te investeren en locatie specifieke circulaire energiesystemen te onderhouden.

Verwante projecten

InterregNS_main

DIOL

 • INTERREG Noordzee
 • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie
Meer lezen
ITEG

ITEG

 • INTERREG Noordwest-Europa
 • energie, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie, smart grids
Meer lezen
GenComm

GenComm

 • INTERREG Noordwest-Europa
 • energie, hernieuwbare energie productie, waterstof
Meer lezen
ACCESS

ACCESS

 • INTERREG Noordzee
 • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.712.139

Projectleider

Provincie Drenthe

Partners

Stad Mechelen

Periode

01-05-2023 tot 30-04-2026

Thema

hernieuwbare energie productie

Prioriteit

Hernieuwbare energie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen