GROW!

De glastuinbouwsector in de grensregio heeft een zeer hoge productiviteit, is innovatief en neemt de tweede plaats in als exporterende regio ter wereld. Slimme cross-overs tussen glastuinbouw met hightech systemen en materialen kunnen zorgen voor een versterkte en toekomstgerichte positie. De specifieke cross-over tussen sensortechnologie en tuinbouw biedt grote kansen maar wordt tot op heden onvoldoende benut. GROW! brengt daarin verandering. 

In het GROW! project werken kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samen met partners uit de glastuinbouwsector om hightech plantenkassen te bouwen en optimaliseren. Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Want met de juiste sensoren en plantmodellen kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden.

Dit gebeurt onder andere door klimaat, licht en ion-selectieve sensoren in te zetten die specifiek geschikt zijn voor de glastuinbouw. De ion-selectieve sensoren leveren metingen van pH, geleidbaarheid en specifieke voedingsstoffen in water op . Hierdoor kan gemeten worden welke voedingsstoffen worden opgenomen door de plant. Daarnaast worden klimaatsensoren ingezet en geoptimaliseerd voor metingen van onder andere temperatuur, luchtvochtigheid en CO2.

De door GROW! te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren. Voor dit soort onderzoek is de bundeling van Vlaamse en Nederlandse kennis essentieel.

Op dit moment worden er in het Vlaamse Hoogstraten en het Nederlands HAS kassen ingericht als proeftuinen met de prototypes van draadloze sensornetwerken met als doel gegevens monitoring door middel van nieuwe technologieën. Naast water- en klimaatmetingen worden hier specifiek de fysiologie, pathologie en stresstoestand van de tomatenplant onder de loep genomen. Data wordt vervolgens gekoppeld en geïnterpreteerd door middel van intelligente wiskundige modellen die de tomatenteler in staat stelt om accurate beslissingen te nemen voor een optimale gewasopbrengst.

Daarnaast worden de waarde van de sensoren, datasystemen en plantmodellen ook bij slagewas getest in enkele glastuinbouwbedrijven en vertical farms. Bij witlof wordt o.a. onderzocht hoe doorstroming van water plaatsvindt van boven naar beneden en wat de bladgroente ‘eet’..

GROW! MidTerm Event 22 januari 2020 - Presentatie Jasper den Besten (HAS Hogeschool)

Verwante projecten

Limburgs Innovatief Agrarisch Ondernemerschap stimuleren

Limburgs Innovatief Agrarisch Ondernemerschap stimuleren

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Meer lezen
WINPOL

WINPOL

  • INTERREG Europe
  • afvalbeheer, innovatie, smart cities
Meer lezen
SHICC

SHICC

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
RECUPA

RECUPA

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, agro-food, circulaire economie, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Stichting IMEC Nederland, Afdeling WATS

Partners

HAS Hogeschool, Katholieke Universiteit Leuven, LTO Glaskracht, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, Proefcentrum Hoogstraten, Universiteit Antwerpen, Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

Periode

01-01-2018 tot 31-12-2020

Thema

agro-food, glastuinbouw, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen