HeatNet NWEHet is niet algemeen bekend, maar warmterecuperatienetten zijn een oude technologie om gebouwen te verwarmen. Vandaag werkt men immers al met de vierde generatie warmtenetten die op lage temperatuur functioneren om het warmteverlies zoveel mogelijk te kunnen beperken. Daarbij is er ook oog voor warmte-opslag en energie-opwekking vanuit hernieuwbare energiebronnen. Het partnerschap van het HeatNet NWE project werkt hiervoor aan 6 lokale warmtenetten die als demo kunnen dienen voor de rest van Europa. In Vlaanderen ontwikkelde de Stad Kortrijk samen met UGent het warmtenet op de nieuwe site Kortrijk Weide. De overtollige restwarmte van een nagelnieuw zwembad wordt er gerecupereerd om de naburige evenementenhal en start-up & co-working plek van warmte te voorzien. In het zwembad is ook al een warmtekrachtkoppeling voorzien, wat het warmtenet op termijn nog duurzamer moet maken. Er wordt ook gewerkt aan roadmaps en aan breed toepasbare businessmodellen om andere Europese steden handvatten aan te reiken. Intercommunale Leiedal heeft dan weer als opdracht om een GIS energie-atlas uit te werken zodat er ook een tool onstaat die kan gebruikt worden voor strategische ruimtelijke planning, erfgoedplannen, accuratere berekeningen van energievraag en -aanbod op wijkniveau en andere planningstools. De investeringen van het project alleen al zullen leiden tot 15 000 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

HeatNet NWE – Transitiestrategieën voor de ontwikkeling van duurzame warmtenetten

Verwante projecten

DECOM TOOLS

  • INTERREG Noordzeeregio
  • blauwe groei, circulaire economie, hernieuwbare energie productie, vaartuigen, havens
Lees meer

OPIN

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • blauwe groei, energie, hernieuwbare energie productie
Lees meer

MET-CERTIFIED

  • INTERREG 2 Zeeën
  • energie, golfslag energie, hernieuwbare energie productie, koolstof arme economie
Lees meer

D2GRIDS

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • energie, koolstof arme economie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

City of Dublin Energy Management Agency Ltd (Ierland)

Vlaamse partners

Intercommunale Leiedal, Stad Kortrijk, Universiteit Gent

Periode

15-09-2016 tot 14-02-2021

Thema

energie, hernieuwbare energie productie, koolstof arme economie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen