Helis Academy

De Life Sciences en Health cluster is erg belangrijk voor de toekomst van zowel Vlaanderen als Nederland op economisch en internationaal beleidsvlak. Human capital vormt daarin een onmisbare schakel om de kwaliteit en de innovatiekracht van de gezondheidszorg te verwezenlijken. Van toekomstige professionals wordt niet alleen verwacht dat ze voldoende kennis en competenties hebben, maar ook dat ze deze kunnen benutten op een juiste en productieve wijze. HELIS Academy wil de noodzakelijke competenties voor life sciences jobs en de huidige trainingstrajecten beter op elkaar afstemmen. Op die manier sluit het perfect aan bij één van de strategische pijlers van de Vlaams Nederlandse samenwerkingsagenda "high tech" die eind 2016 tot stand kwam door de TOP Vlaanderen-Nederland. Het Helis project zal zes opleidingen voorzien die in eerste instantie bedoeld zijn voor pas afgestudeerden. Vijf van de 6 trajecten in het project zijn beperkte trajecten bestaande uit een korte opleiding (maximum 10 dagen) met daaraan gekoppeld een stage (aantal maanden, afhankelijk van de opleiding) of een alternatief voor een stage zoals een interactief bedrijfsbezoek of een mentoringprogramma. Naast de 5 trajecten bestaande uit een korte opleiding is er een traject bestaande uit een lange opleiding van een jaar met tot 1 jaar stage bestaande uit verschillende projecten. Het doel van de Helis Academy opleidingen is om mensen met een basisopleiding in life sciences een bijkomende praktijkgerichte opleiding te laten volgen waardoor ze terecht komen op de arbeidsmarkt met de nodige kennis en competenties in een aantal heel specifieke domeinen zoals Good Manufacturing Processes, klinische ontwikkeling, databeheer en analyse etc. Het project wil onder meer >250 studenten de korte opleidingstrajecten laten doorlopen. Na afloop van het project wordt verwacht dat de opleidingen verder zullen worden aangeboden zodat life sciences studenten blijvend kunnen genieten van een praktijkgerichte opleiding. Naast de nood aan bijkomende opleidingen en trainingen is er een duidelijke nood aan nieuwe (screenings)instrumenten die de competenties van (toekomstige) werknemers in kaart kunnen brengen. Aan de hand van deze instrumenten kunnen bedrijven enerzijds hun competentiebeleid voor hun personeel optimaliseren. Anderzijds zullen studenten dergelijke tools kunnen aanwenden om hun eigen persoonlijke competenties, interesses en sterktes in kaart te brengen. Zo zullen ze zich beter kunnen oriënteren in hun verdere studie- en job keuzes. HELIS Academy baseert zich voor deze screeningstool op ‘Vraag het aan Simon’, een instrument dat Vlaamse Universiteiten reeds ontwikkelden voor secundaire school studenten. Door de bundeling van krachten van clusterorganisaties zoals flanders.bio en Stichting DTL (Dutch Tech centre for Life Sciences) in combinatie met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheid en bedrijven biedt HELIS Academy een duidelijk antwoord op de nood aan geschikte competenties in de life sciences industrie en zal er een degelijke en blijvende opleidingsketen tot stand worden gebracht.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

SkillsInzichtEuregio

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • arbeidsmarkt, internationalisering, vaardigheden
Meer lezen
Logo Efro Eu

Poortgebouw Health Campus Limburg

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
Program & Transformatie Management

Program & Transformatie Management

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap
Meer lezen
TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.248.750

Partners

DTL Projects, FlandersBio – VZW, Health House VZW, Hyphen Projects, Katholieke Hogeschool Vives Noord vzw, LBSPf - Biotech Training Facility, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, VIB, Vives Zuid vzw

Periode

01-04-2018 tot 30-06-2021

Thema

life sciences, ondernemerschap, vaardigheden

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen