Horti-blue C

HORTIBLUE wil de (glas)tuinbouw sector te vergroenen en meer circulair te maken. De sector kampt met meerdere problemen gelinkt aan de moeilijke/te beperkte verwerking van reststromen, het gebruik van al te waardevolle grondstoffen als teelgrond (teeltsubstraat) en een te energie-intensieve productie met dito CO2-voetafdruk.

Het project zal alternatieven voorstellen voor de vermindering of gehele vervanging van kostbare, energie-intensieve en van extra chemische mest- of ziektewerende stoffen afhankelijke teeltsubstraten (veen, kokos, steenwol...). HORTIBLUE C wil deze vervangen door lokaal aanwezige of geproduceerde, hernieuwbare materialen/reststromen, die vanuit zichzelf een plantversterkende of voedende werking hebben.

Het project kijkt daarvoor naar bekende en minder bekende - maar steeds ruim aanwezige - lokale reststromen uit de land- en tuinbouw, agro-voedings- en visserijsector. Het gaat daarbij bijv. om plantenvezels, gebruikte teeltsubstraten, schaaldierafval, CO2 en warmte uit productie- en verbrandingsprocessen, en de houtige fractie van groenafval voor compost. Aan de hand van concrete pilots en demonstratie zal

Door combinaties in het gebruik, de verwerking en de productie van een of meerdere reststromen sluit het project verder kringlopen. Zo kan een reststroom op 1 en dezelfde locatie resp. geproduceerd/gevaloriseerd worden, meteen als substraat ingezet worden, dienstig zijn voor de productie van groene energie, na lokale verwerking opneiwu voor andere doeleinden ingezet worden enz.

Het project mikt op de adoptie van nieuwe technieken voor een circulaire glastuinbouw waarin 30% minder fossiele brandstoffen worden gebruikt, 30% minder chemische gewasbeschermingsmiddelen, 30% minder veen en steenwol en 20% minder zuivere CO2. Aldus wordt de teelt van groenten en fruit in onze contreien (bijv. tomaat en aardbei in serres) milieu- en klimaatvriendelijker gemaakt: met minder fossiele brandstof, chemische gewasbescherming en bemesting, en een kleinere CO2-uitstoot.

 

Horti-blue C

Verwante projecten

InterregNS_main

CLOSECYCLE

  • INTERREG Noordzee
  • biogebaseerde economie, circulaire economie, grondstoffen efficiëntie, Land- en tuinbouw
Meer lezen
NITROMAN

NITROMAN

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biomassa, circulaire economie, innovatie
Meer lezen
GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof

GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biogebaseerde economie, biomassa
Meer lezen
Logo Efro Eu

VIB BIO INCUBATOR

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, biomassa, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.353.733

Projectleider

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO)

Partners

EV-ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Greenyard, Proefcentrum Hoogstraten vzw

Periode

02-02-2018 tot 31-10-2021

Thema

biogebaseerde economie, blauwe groei, circulaire economie, gewasbescherming, koolstofarme economie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen