Hy4DenseHy4Dense ontwikkelt en test hydroteeltsystemen uit voor de teelt van dichte zaaigewassen zoals veldsla, spinazie of rucola. Onderzoek- en proefcentra werken daarbij nauw samen met producenten en telers om de opname van nieuwe technieken te verzekeren. Zo worden bijv. co-creatiegroepen opgericht bestaande uit aantal telers, voorlichters en vertegenwoordigers van bedrijven.

Momenteel is al heel wat onderzoek verricht, maar niettemin bevindt zich dit nog steeds in prototype fase. De vewachting is nietteming dat dit type teelt heel wat potentieel biedt om hoogwaardige gewassen te produceren met een beperkte ecologische impact. Daarom wordt dit onderzoek nu verder gebracht om tot een ontwerp van werkend en efficiënt productiesysteem te komen. Daarvoor worden onder meer 3 pilootinstallaties gebouwd.

De overdracht naar de sector (telers, toeleveranciers...) gebeurt doorheen het project aan de hand van demonstraties, bezoeken, studiedagen en workshops. Er wordt ook een handleiding over de teelt op het nieuwe systeem en een rendabiliteitstudie geproduceerd.

Verwante projecten

HospiSmart

  • EFRO-Vlaanderen
  • clusters, innovatie, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

ZEM Ports NS

  • INTERREG Noordzeeregio
  • e-mobiliteit, innovatie, koolstof arme economie, transport & logistiek, vaartuigen, waterstof, havens, vaardigheden
Lees meer

Codesign Aliment

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, voedingsindustrie
Lees meer

TERTS: Transitie in Energie via een Regierol t.o.v de Tertiaire Sector

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, innovatie, koolstof arme economie, lokale overheden
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Inagro

Vlaamse partners

Inagro, HOWEST Hogeschool West-Vlaanderen

Periode

01-02-2019 tot 30-09-2022

Thema

agro-food, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen