I2IIn het Noordzeegebied ervaren veel mensen sociaal isolement en/of eenzaamheid. Dit is een veelzijdig probleem en het vinden van een oplossing vereist actie van meerdere instanties. De publieke sector heeft moeite om zo'n complex probleem aan te pakken. Organisaties zijn vaak te lineair, hiërarchisch en verkokerd georganiseerd waardoor eenzaamheid onvoldoende wordt aangepakt en blijft groeien.

I2I wil de bestaande sociale dienstverlening beter op elkaar afstemmen en waar mogelijk en zinvol nieuwe innovatieve methodieken of instrumenten ontwikkelen (inclusief het gebruik van nieuwe technologieën). Daarbij zullen bestaande diensten meer geïntegreerd worden gemaakt en zal de sectoroverschrijdende samenwerking worden verbeterd via een quadruple helix benadering. In de aanpak staat buurtwerking centraal. De buurt is volgens de projectpartners namelijk het meest aangewezen niveau om eenzaamheid te detecteren en aan te pakken.

I2I

Verwante projecten

NMP-REG

  • INTERREG Europe
  • innovatie, maakindustrie, materialen
Lees meer

PASSAnT

  • innovatie, innovatief textiel, transport & logistiek, havens
Lees meer

MicroWavePilot

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, voedingsindustrie
Lees meer

SAIL

  • INTERREG 2 Zeeën
  • ondernemerschap, zorg en gezondheid, zorginnovatie, dienstverlening
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Universitetet i Agder (Noorwegen)

Vlaamse partners

OCMW Turnhout, Stad Aalst, Stad Turnhout

Periode

01-01-2020 tot 31-12-2022

Thema

dienstverlening, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen