ILVO Feed Pilot

ILVO heeft de ambitie om voor de productie van precisie-proefvoeders een nieuwe installatie (Feed Pilot) te bouwen op de site Scheldeweg 68 in Melle. De huidige 2 productielijnen zijn immers totaal verouderd (energetisch, ergonomisch, elektrisch, technologisch,..) en ontberen ook een wettelijke toelating om voeders voor derden te produceren. De ontwikkeling van een ILVO Feed Pilot zal in Vlaanderen zorgen voor een unieke installatie waar naar wetenschappelijke normen proefvoeders kunnen gemaakt worden voor nutritioneel onderzoek bij de belangrijkste landbouwdieren en dit zowel voor intern ILVO onderzoek als voor externe partijen. De ILVO Feed Pilot omvat een kleine productielijn, een opslagplaats en een grote productielijn. Binnen deze projectaanvraag wordt enkel financiele steun gevraagd voor de apparatuur (aankoop en installatie) voor de grote productielijn. 

Enerzijds, laat de Feed Pilot toe technische experimenten te doen die focussen op het productieproces zelf. Hoe kunnen innovatieve additieven (bv. Methaanremmers in het kader van klimaatonderzoek) of nieuwe nevenstromen (bv. reststromen humane voeding, algen, e.a. in het kader van de bio-economie) experimenteel in voeders geïncorporeerd worden? Hoe kan via technische voorbehandelingen het voeder aangepast worden om de benutting van de nutriënten (N, P) en de stabiliteit van specifieke componenten in het voeder te verhogen of het dierenwelzijn te verbeteren? Hoe kan het productieproces door aanpassing van productieparameters leiden tot een reductie van energieverbruik? 

Anderzijds zullen de geproduceerde voeders via een drietal kanalen ingezet worden voor het evalueren en valoriseren van nutritionele innovaties ter verduurzaming van de veehouderij, waarbij gefocust wordt op toegenomen circulariteit en positieve impact op milieu, klimaat en dierenwelzijn. In eerste instantie, zal dergelijke installatie voor de private firma’s in Vlaanderen zorgen voor meer mogelijkheden naar innovatie en economische valorisatie toe. De veevoedersector is sterk vertegenwoordigd in Vlaanderen met de aanwezigheid van de grootste internationale spelers in de betreffende sector, waarbij een groot aantal hiervan de intentie getoond hebben om dit project te ondersteunen. In tweede instantie tonen alle toonaangevende onderzoeksinstellingen in Vlaanderen interesse om precisie-proefvoeders af te nemen bij ILVO voor hun onderzoeksprojecten. En ten derde zou de installatie ook gebruikt worden voor productie van voeders in kader van eigen onderzoek, waaronder onderzoek ten dienste van de sector.  

Tevens zal de ILVO Feed Pilot mogelijkheden bieden tot uitbreiding van het opleidingsaanbod naar operatoren, auditoren en nieuwe vertegenwoordigers toe, wat uniek zou zijn in Vlaanderen. Gezien het open karakter van ILVO als demonstratie – en opleidingscentrum, en de goede connecties met andere kennisinstellingen, kan dit aanleiding geven tot snellere implementatie van nieuwe technieken, maar tevens de tewerkstelling in de sector aantrekkelijker maken. Dankzij de ILVO Feed Pilot kunnen we de samenwerking die ILVO al heeft met die bedrijven en andere onderzoeksinstellingen verder versterken om de expertise in Vlaanderen op die manier te verankeren. Innovaties kunnen zo breed onderzocht worden om dan versneld in de Vlaamse veehouderijsector toegepast te worden. 

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

MOVElab

  • EFRO-Vlaanderen
  • creatieve industrieën, innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
Logo Efro Eu

IN2PV

  • EFRO-Vlaanderen
  • energie, hernieuwbare energie opslag, innovatie
Meer lezen
InterregNEDVL_main

U-SAVE

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, innovatie
Meer lezen
VEG-i-TEC

VEG-i-TEC

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, voedingsindustrie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.275.000

Partners

EV-ILVO - EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK - ILVO-Dier 68

Periode

01-10-2023 tot 30-09-2026

Thema

agro-food, innovatie, Landbouw, voedingsindustrie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen