IMPROVED

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen en Nederland ongeveer 10 keer meer water zouden kunnen hergebruiken dan momenteel het geval is. Water is een cruciale grondstof voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water. De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden. Echter, de chemische industrie is vaak zeer conservatief ten opzichte van nieuwe waterbronnen, omdat er (nog) niet kan voorspeld worden hoe een andere waterkwaliteit een effect zal hebben op het chemisch proces (vb. bij stoomkraken of andere processen werkende met hoge druk stoom). Daarom werd "IMPROVED" geïnitieerd. Binnen IMPROVED wordt infrastructuur opgebouwd waarmee onderzoek verricht wordt naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, én waarbij bovendien de invloed van deze waterkwaliteit op het chemisch proces meteen ook onderzocht wordt. Het project is geïnitieerd door Universiteit Gent, en de installatie is gebouwd door IEC N.V, met de hulp van Evides Industriewater bij de ontwikkeling. De zuiveringsinstallatie bevat state-of-the-art waterzuiveringstechnieken en meettechnieken voor vb. corrosie en microbiële groei, en is mobiel en plug and play. Zo kan de dynamiek van variabele bronwaterkwaliteit en de invloed daarvan op het chemisch proces onderzocht worden, zonder in het proces zelf in te grijpen, zodat bedrijven waterbeheer rond de eigen site beter en zonder risico kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurt door een geïntegreerde en grensoverschrijdende benadering waarbij zowel de expertise van de chemische industrie, proceswaterleveranciers, technologieleveranciers, als de academische sector uit Vlaanderen en Nederland een belangrijke rol spelen. Tijdens het project werd deze infrastrustuur ingezet bij Yara, BASF Antwerpen en Dow Benelux BV, telkens 6 maanden op elke locatie. Bij elk van deze partners werden zeer waardevolle resultaten behaald (terug te vinden op de projectwebsite www.improvedwater.eu) die door de verschillende partners gebruikt zullen worden om hun waterhuishouding in de toekomst duurzamer en efficiënter te maken.

Verwante projecten

COVATTI -Co-creatie en valorisatie van toegepaste technologische innovatie.

COVATTI -Co-creatie en valorisatie van toegepaste technologische innovatie.

  • EFRO-Vlaanderen
  • industrie 4.0, innovatie
Meer lezen
SmartPilots

SmartPilots

  • INTERREG Europe
  • biogebaseerde economie, innovatie
Meer lezen
UrbReC

UrbReC

  • INTERREG URBACT
  • circulaire economie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
SMARTGREEN

SMARTGREEN

  • INTERREG Noordzee
  • data, energie, glastuinbouw, innovatie, koolstofarme economie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.596.679

Partners

BASF Antwerpen, Dow Benelux B.V., Evides Industriewater BV, HZ University of Applied Sciences, Innovation Engineering & Construction (IEC N.V.), Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW), Universiteit Gent, VITO nv, VITO NV (i-Cleantech Vlaanderen), Yara Sluiskil B.V.

Periode

01-01-2016 tot 31-12-2019

Thema

circulaire economie, innovatie, waterkwaliteit, waterkwantiteit

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen