INNO INFRA SHAREINNO INFRA SHARE - Het delen van strategieën voor Europese onderzoeks- en innovatie-infrastructuur is erop gericht de toegankelijkheid en het gebruik van lokale onderzoeks- en innovatie-infrastructuur (RII) voor KMO’s te verbeteren.

Bijna alle EU-regio's hebben strategieën voor RII en in de meeste gevallen pakken de maatregelen van de Structuurfondsen dit onderwerp aan en investeren ze om nieuwe onderzoeks- en innovatiefaciliteiten te starten, bestaande te versterken en de exploitatie ervan ten behoeve van het bedrijfsleven te verbeteren.

De projectpartners zullen op basis van een gemeenschappelijke methodologie een gedetailleerd overzicht opstellen van de lokale RII-ecosystemen die voor regionale en nationale beleidsmakers en KMO's beschikbaar zijn. Via een interregionaal leerproces zullen goede RII-praktijken binnen de partnerregio’s omgezet worden naar een allesomvattend actieplan per regio voor het versterken van het regionale en nationale RII-beleid.

Niet alleen de toegang tot RII, maar ook de samenwerking tussen KMO's en onderzoeksinstellingen verbeteren - en zo een boost geven aan de innovatieprestaties van KMO’s - staat op het programma. Daarnaast wordt ook een verbeterd beheer van RII onder de loep genomen. ). De nadruk zal liggen op het netwerken van RII en het bevorderen van samenwerkingsmogelijkheden, ook op internationaal niveau, om hun potentieel beter te ontsluiten voor zowel lokale bedrijven als buitenlandse gebruikers en partners.. Wat het beheer van RII betreft worden bedrijfsmodellen uitgewisseld om de lange termijn duurzaamheid van de RII te versterken. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van en mogelijke synergieën van fondsen voor 2014-2020 (bijvoorbeeld EISF en H2020).

Verwante projecten

Acasus Academy

  • EFRO-Vlaanderen
  • bouw, innovatie
Lees meer

InQbet Accelerator

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Lees meer

ASPECT

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • maakindustrie, materialen
Lees meer

OIP4NWE

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, maakindustrie, voucher projecten
Lees meer

Financiële info

Projectleider

ART-ER Stock Joint Consortium (Italië)

Vlaamse partners

Flanders Make

Periode

01-01-2017 tot 31-12-2020

Thema

innovatie, maakindustrie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen