InsectMobil

Vlaanderen en bij uitbreiding de ganse wereld staat voor aanzienlijke uitdagingen rond verschillende thema’s zoals zero waste, stikstofuitstoot, watertekorten, niet gevaloriseerde reststromen, afhankelijkheid van buitenlandse eiwitten en onzekerheid binnen de landbouw. Insecten kunnen hier een oplossing voor bieden, als nieuwe (landbouw)teelt met minder NH3-uitstoot en waterverbruik, verwerker van reststromen en als alternatieve eiwitbron. Ondanks deze opportuniteiten blijft de drempel voor potentiële kwekers om effectief met insectenkweek te starten hoog. Dit ondanks inspanningen geleverd in projecten zoals LA-IntroSect en Efro-Insect Pilot Plant. Uit communicatie met verschillende actoren binnen de sector blijkt als belangrijkste reden dat potentiële kwekers praktijkervaring met insecten missen. Een mobiele kweekinstallatie, bestaande uit meerdere modules, kan hierbij als katalysator fungeren. Deze mobiele kweekinstallatie wordt op bedrijven geplaatst zodat o.a. landbouwers in de praktijk kunnen ondervinden hoe het is om met de insecten te werken. Hiermee doen ze enerzijds op een laagdrempelige manier de nodige kennis en ervaring op vanuit hun eigen specifieke context. Daarnaast is een dergelijke installatie een ideaal demo- en communicatie-instrument gericht op kennisoverdracht naar andere geïnteresseerden. Op deze manier maken ze kennis met insectenkweek en met de mogelijkheden binnen een circulaire context. De mobiele kweekinstallatie wordt bovendien voorzien van de nodige sensoren om de emissies zoals ammoniak, CO2, methaan, fijn stof, … te meten. Deze gegevens bezorgen niet alleen onderzoekers en kwekers maar ook overheden relevante data uit praktijksituaties die enorm belangrijk zijn. Enerzijds om inschattingen te maken van de haalbaarheid van insectenkweek in een specifieke context. Anderzijds met het oog op het evalueren van vergunningsaanvragen.

 

Verwante projecten

main_interreg_NS

SPIES

  • INTERREG Noordzee
  • koolstofarme economie, transport & logistiek
Meer lezen
Logo Efro Eu

De Blauwe Keten

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • algen, biogebaseerde economie, innovatie, innovatief textiel, materialen, voedingsindustrie
Meer lezen
SSEnt

SSEnt

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, ondernemerschap
Meer lezen
Nano4Sports

Nano4Sports

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • gepersonaliseerde gezondheidszorg, innovatie, innovatief textiel, voucher projecten, zorginnovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 725.000

Partners

Thomas More Kempen - Thomas More Kempen vzw

Periode

01-09-2023 tot 31-08-2026

Thema

innovatie, koolstofarme economie

Prioriteit

Demonstratie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen