INT-HERIT

De ruimte in onze dichtbevolkte regio raakt stilaan op. We moeten dus meer gaan doen met dezelfde oppervlakte. Daarbij speelt erfgoedbeheer een belangrijke rol. Intercommunale Leiedal stapt daarom als een van negen Europese partners in het URBACT-netwerk INT-HERIT om innovatiever met erfgoed om te gaan.

Behoorlijk wat van de bebouwde oppervlakte in de regio rond Kortrijk wordt ingenomen door erfgoedgebouwen en –sites. Sommige van die gebouwen staan leeg omdat ze er te slecht aan toe zijn, omdat niet alles er mogelijk is of omdat de context te complex is. Net doordat het architecturale erfgoed een flink aandeel van de bebouwde oppervlakte beslaat, kan het een belangrijke hefboom zijn voor ruimtelijke planning en ontwikkeling. Daarom is verticaal en horizontaal geïntegreerd erfgoedbeheer zo noodzakelijk, zowel op grote als op kleine schaal. In die zin zet Leiedal in op behoud door ontwikkeling waarbij functies gecombineerd of toegevoegd worden om zo de bestaande ruimte intensiever te benutten, en waarbij bouwvallige sites worden gereconverteerd en ontwikkeld.

In het INT-HERIT-netwerk leggen negen kleine en middelgrote Europese steden zich er samen op toe om hun lokale culturele erfgoed nieuw leven in te blazen. INT-HERIT wil innovatieve modellen implementeren op het vlak van erfgoedbeheer via duurzame lokale strategieën. Dankzij het URBACT-programma kunnen steden dan weer van mekaar leren en instrumenten ontwikkelen om die lokale strategieën in daden om te zetten. Zo worden de steden aantrekkelijke plekken om te wonen, te werken en te bezoeken.

INT-HERIT Transnationale Meetings Leiedal

Verwante projecten

main_interreg_NS

CIBIP

  • INTERREG Noordzee
  • circulaire economie, grondstoffen efficiëntie, ondernemerschap
Meer lezen
TRIPLE A

TRIPLE A

  • INTERREG 2 Zeeën
  • energie, koolstofarme economie, renovatie
Meer lezen
UrbSecurity

UrbSecurity

  • INTERREG URBACT
  • stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Vlaanderen Versnelt X.0. a transformative exploration

Vlaanderen Versnelt X.0. a transformative exploration

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 750.000

Projectleider

Stad Baena (Spanje)

Partners

Intercommunale Leiedal

Periode

10-10-2016 tot 02-06-2019

Thema

erfgoed, ondernemerschap, renovatie, stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen