Intelligenter fruit telenDoor stijgende concurrentie vanuit het zuiden en Oost-Europa en door slechte weersomstandigheden heerst de laatste jaren een economische crisis in de Vlaams-Nederlandse fruitsector. Om de crisis tegemoet te komen is een rendabiliteitsstijging vereist. Precisielandbouw biedt de opportuniteit om op een realistische, betaalbare en duurzame manier de fruitteelt een competitief voordeel te bezorgen. Zo kan met minimale input van hulpmiddelen een maximale oogst met een kwalitatief product tot stand komen.

‘Intelligenter fruit telen’ wil precisiefruitteelt testen, op punt stellen, demonstreren aan de fruitteler en naar de praktijk brengen. Drie zaken worden onderzocht: bodem, gewasontwikkeling en oogst. Concreet worden voor elk thema verschillende parameters gemonitord en in kaart gebracht. Dit is enkel mogelijk met accurate data uit metingen van diverse delen van de boomgaard op verschillende tijdstippen, gegenereerd door sensoren op bijvoorbeeld tractoren of door remote sensing via drones. Daarnaast wil het project op basis van de gegenereerde gegevens de voordelen demonstreren op proefpercelen van pilootbedrijven in Vlaanderen en Nederland, en de meerwaarde en/of terugverdientijd voor de fruitteler analyseren. Daarbij wordt een online dashboard ontwikkeld waarmee de fruitteler kaartgegevens van zijn percelen kan raadplegen, waaronder bodemkaarten, satellietbeelden en de resultaten van o.a. bodemscans en dronevluchten.

Verwante projecten

GLITCH

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • agro-food, glastuinbouw, innovatie, koolstof arme economie
Lees meer

BIOHARV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie
Lees meer

BioBase4SME

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • biogebaseerde economie, ondernemerschap
Lees meer

F2AGRI (effluent to agriculture)

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, agro-food, innovatie, waterkwantiteit, waterbeheer, waterkwaliteit
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Proefcentrum Fruitteelt

Partners

Crossroad communications, VITO, boomkwekerij Fleuren, Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie ZLTO

Periode

01-01-2018 tot 31-12-2020

Thema

agro-food, biogebaseerde economie, bodem

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen