JOMOPANSGeluid is overal. Niet alleen op het land, maar ook in de zeeën en oceanen. Sommige geluiden zijn van natuurlijke oorsprong, maar ook menselijke activiteiten dragen bij aan het mariene geluidslandschap. Er is echter nog onvoldoende kennis over geluidsbronnen, geluidsoverdracht, de effecten die ze kunnen hebben op zeedieren en de verspreiding van kwetsbare diersoorten in de Noordzee.

Aangezien dit grensoverschrijdende kwesties zijn, werd het project Jomopans opgestart: ‘Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea'. Het doel van Jomopans is het ontwikkelen van een framework voor een operationeel gezamenlijk monitoringsprogramma voor omgevingsgeluid in de Noordzee. Jomopans zal daarbij instrumenten ontwikkelen die planners, managers en andere belanghebbenden kunnen gebruiken om omgevingslawaai te integreren in hun beoordeling van de milieutoestand van de Noordzee. In een volgende stap zal de doeltreffendheid van maatregelen om de potentiële milieu-impact van omgevingslawaai in het Noordzeebekken te verminderen, worden geëvalueerd.

Eind mei 2019 werd het geluidsopnamestation JOMOPANS toegevoegd aan het Westhinderplatform, in het Belgische deel van de Noordzee. Het instrument zal continu omgevingsgeluid monitoren dat wordt gegenereerd door zowel natuurlijke als menselijke bronnen. In combinatie met de gegevens van andere JOMOPANS stations, zal men zo beginnen te begrijpen hoe het onderwatergeluid over de Noordzee is verspreid.

JOMOPANS

Verwante projecten

BEESPOKE

  • INTERREG Noordzeeregio
  • agro-food, biodiversiteit, ecosysteem beheer, landelijk gebied
Lees meer

Leuvens ecosysteem

  • EFRO-Vlaanderen
  • ecosysteem beheer, ondernemerschap, starters
Lees meer

NSW

  • INTERREG Noordzeeregio
  • blauwe groei, data, kustzone beheer, waterkwaliteit, marien
Lees meer

CANAPE

  • INTERREG Noordzeeregio
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, waterkwantiteit, waterkwaliteit, koolstofopslag
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Rijkswaterstaat (Nederland)

Vlaamse partners

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Periode

01-01-2018 tot 31-12-2020

Thema

biodiversiteit, ecosysteem beheer, kustzone beheer, marien

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen