Kioskplaats Hoboken

De inrichting van de publieke ruimte wordt aangepast aan de functie van het districtscentrum als verblijfsgebied. In dit centrumgebied kunnen lokale handels- en horecazaken floreren zodat de bewoners zich opnieuw kunnen identificeren met het hart van hun district. Hierdoor wordt de potentie van de districtskern als commercieel centrum opnieuw op de kaart gezet.

Om de samenhang tussen de publieke functies te verbeteren wordt er een centrumfiguur, een samenhangend en herkenbaar lint doorheen het centrum, gedefinieerd. Met dit lint als basisfiguur worden de verbindingen benadrukt tussen nu nog gescheiden gebieden. De belangrijkste publiekstrekkende functies en groene plekken worden zo met elkaar verbonden. Het lint verbindt functies zoals het vrijetijdscentrum, het districtshuis en de bibliotheek. De centrumfiguur moet continuïteit en leesbaarheid uitstralen. 

Eén van de krachtlijnen binnen de realisatie van de centrumfiguur bestaat uit de heraanleg van Kioskplaats. Bij de inrichting van de centrumfiguur wordt gestreefd naar het creëren van een echt levendig dorpsplein met handelskern dat aansluit op de groene omgeving rondom de kerk. Tevens wordt er maximaal ingezet op verblijfskwaliteit en toegankelijkheid voor alle Hobokenaren en gebruikers van de publieke ruimte. In het centrum van Hoboken bevinden zich heel wat groene plekken die onderling weinig samenhang vertonen. Deze groenzones worden verbonden aan de centrumfiguur en aan elkaar zonder afbreuk te doen aan de eigen identiteit van de parken of hoven. Op ruimtelijk interessante plaatsen worden openingen gemaakt in afsluitingen of nieuwe doorsteken gecreëerd waardoor de toegankelijkheid wordt verbeterd.

Verwante projecten

Park Groot Schijn

Park Groot Schijn

  • EFRO-Vlaanderen
  • stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Renovatie & reconversie van het Wintercircus – deel historisch erfgoed

Renovatie & reconversie van het Wintercircus – deel historisch erfgoed

  • EFRO-Vlaanderen
  • renovatie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
Broeikas

Broeikas

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen
UrbReC

UrbReC

  • INTERREG URBACT
  • circulaire economie, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Stad Antwerpen - 915

Periode

01-03-2018 tot 31-12-2021

Thema

stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen