Krugerbrug

Antwerpen wil, nog meer dan nu, een fietsstad worden, met degelijke fietspaden, veilige oversteekpunten en vlotte aansluitingen. In de stad, rond de stad en vanuit de randgemeenten wordt het  fietsnet nog beter wanneer we ‘missing links’ wegwerken, routes uitbreiden, bestaande fietspaden verbeteren en nieuwe paden aanleggen.

De Krugerbrug verbindt Hoboken centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. De brug is in zeer slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes. De brug is onderdeel van de Districtenroute, een bundeling van veelgebruikte fietsverbindingen tussen de districten. Onder de brug loopt het druk gebruikte Jef van Lindenfietspad, een onderdeel van de fietsostrade F13 Antwerpen - Boom.

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug op deze plek, maakt de verbinding tussen deze twee belangrijke fietsroutes. De nieuwe brug moet voldoen aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen voor fietsroutes, rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving en moet een kwalitatieve aansluiting krijgen op het netwerk.

Door de verdere ontwikkeling van Blue Gate Antwerp ten noorden en de toekomstige ontwikkeling van het project Lageweg ten zuiden, vormt deze route een belangrijke schakel op het hoofdfietsnetwerk rond de stad. Voor de bewoners van de aanpalende woonwijken vormt de brug een belangrijke verbinding met het natuurgebied Hobokense Polder.

Het ontwerp is een samenwerking tussen de spoorwegbeheerder Infrabel, de provincie Antwerpen, lokale en Vlaamse overheden en andere betrokkenen. De stad Antwerpen cofinanciert het project.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Maasmechelen digitaal meemaken

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

LED 2016

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

INVEST

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

P2 - Laagdrempelige digitale experimenteerruimtes - West-Vlaanderen

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen

Financiële info

Partners

Stad Antwerpen - 915

Periode

01-04-2020 tot 30-04-2023

Prioriteit

Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen