LED 2016

De problematiek van de innovatie-paradox of de innovatiekloof in Vlaanderen is al langer gekend en nog altijd actueel. De kloof tussen de kennisinstellingen en de bedrijfswereld, in het bijzonder de kmo, moet structureel overbrugd worden en tussen beide innovatie-actoren moet een intensieve samenwerking ontstaan om van een performant innovatiesysteem te kunnen spreken. Vlaanderen heeft nood aan krachtige, stimulerende en omkaderende initiatieven in de transformatie naar een innovatieve en kennisintensieve economie.

Dit project wil bovenstaande ‘death valley’ oplossen door innovatie bij de kmo’s te stimuleren door een betere laagdrempelige kennisdiffusie naar bedrijven. Het LED-project werkt heel concreet aan de verbinding tussen de uitgebreide en diverse expertise in de Vlaamse hogescholen en de Vlaamse kmo’s.

Grotere ondernemingen beschikken immers vaak over voldoende competenties en middelen om kennis en expertise in huis te halen en te houden. Bij de kmo’s, die het vaak zonder eigen R&D-afdeling of technisch/technologisch hooggeschoolden moeten stellen is dit veel minder het geval.

Dit LED-netwerk wordt over alle Vlaamse provincies uitgerold, centraal en efficiënt gecoördineerd door VLHORA, de koepel van de Vlaamse hogescholen. Het laagdrempelig karakter van het project garandeert de verbinding tussen kennisinstellingen en bedrijven, een noodzakelijke stap in de overbrugging van de innovatiekloof.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Digital Health Lab

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, gepersonaliseerde gezondheidszorg, ICT, innovatie, Onderzoek en innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
Logo Efro Eu

IMPROVED

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • circulaire economie, innovatie, waterkwaliteit, waterkwantiteit
Meer lezen
DGE-ROLLOUT

DGE-ROLLOUT

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • hernieuwbare energie productie, innovatie, koolstofarme economie
Meer lezen
Nano4Sports

Nano4Sports

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • gepersonaliseerde gezondheidszorg, innovatie, innovatief textiel, voucher projecten, zorginnovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.235.722

Partners

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Artesis - Plantijn Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool, vereniging zonder winstoogmerk - Campus Hoogpoort, Erasmushogeschool Brussel, Vlaamse autonome hogeschool - centrale diensten - dept. industriële wetenschappen en technologie, Hogeschool Gent - Centrale Administratie, Hogeschool PXL - Campus Elfde linie - algemene directie, Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse autonome hogeschool - centrale diensten, Karel de Grote Hogeschool vzw, Katholieke Hogeschool Vives Noord - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen - campus Kortrijk, Katholieke Universiteit te Leuven, Odisee - Odisee vzw, Thomas More Kempen - Thomas More Kempen vzw, Thomas More Mechelen - Algemene diensten, UCLL - Campus Diepenbeek - UC Limburg, UCLL - Campus Proximus - UC Leuven, Vlaamse Hogescholenraad

Periode

01-01-2016 tot 01-01-2017

Thema

innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen