Lerend Netwerk Biobouwers

De coronacrisis maakte de kwetsbaarheid van globale productieketens zichtbaar, maar toonde tegelijkertijd het belang van lokale productiecapaciteit aan. De transitie naar een bio circulaire economie die gebruik maakt van lokale, duurzame grondstoffen en die nieuwe, lokale banen creëert, kan hieraan sterk bijdragen. Vooral de bouwsector heeft hier baat bij: ecologisch bouwen met nieuwe materialen (zoals bio composieten) d.m.v. energie-efficiënte technologieën kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd de lokale economie stimuleren. Om deze transitie te ondersteunen is er een grote nood aan de ontwikkeling van bredere competenties. Uit het Interreg project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) bleek dat de relevante kennis van huidige werknemers in deze industrie nog tekortschiet om de groeipotentie van de regio volledig te benutten. De bedrijven in de regio hebben de komende jaren zeker 1.000 hoogopgeleide mensen nodig om de transitie te realiseren. Er komen er echter maar zo'n 400 uit relevante opleidingen. Volgens de analyse is er behoefte aan personeel dat gericht opgeleid is, zowel op technisch als op bedrijfseconomisch gebied. 21e-eeuwse vaardigheden zoals leiderschap, teamwerk en communicatieve vaardigheden worden gevraagd door zowel grote als kleine ondernemingen. Om de bovengenoemde competenties te ontwikkelen zijn gerichte opleidingen nodig die flexibel aangeboden worden. De combinatie van online en contactonderwijs is daarbij essentieel om samenwerkend leren en sociale vaardigheden te stimuleren. Stichting Avans en nog vier andere onderwijsinstellingen zullen interactieve onderdelen van lesmodules op hbo-bachelorniveau in pilots testen, waarbij de samenwerking tussen hogeschoolstudenten en professionals actief in de bouwsector centraal staat.

Verwante projecten

BIOBOOST

BIOBOOST

  • INTERREG 2 Zeeën
  • biogebaseerde economie, biomassa, circulaire economie, innovatie
Meer lezen
Puur Natuur: 100% biobased

Puur Natuur: 100% biobased

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biogebaseerde economie, innovatief textiel
Meer lezen
GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof

GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biogebaseerde economie, biomassa
Meer lezen
Campus INN Geel

Campus INN Geel

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, industrie 4.0, innovatie, life sciences, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 599.959

Partners

Bouwmensen Zuidwest B.V., HoGent, HZ University of Applied Sciences, Stichting Avans, Universiteit Gent

Periode

16-04-2021 tot 31-12-2022

Thema

arbeidsmarkt, biogebaseerde economie, vaardigheden

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen