Leve(n)de Bodem

De landbouw in Vlaanderen en Zuid- Nederland is een belangrijke economische pijler met een grote toegevoegde waarde. Maar, de landbouwpraktijk in de grensregio ervaart een afname van de bodemkwaliteit, met nadelige gevolgen voor de gewasopbrengsten. Mede als gevolg van strengere bemestingsnormen en het gebruik van steeds zwaardere machines verliest de bodem haar bufferende werking. Dit resulteert in nog meer emissies van milieu kritische stoffen, terwijl de productie van de landbouwgewassen in gevaar komt. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is een transitie in denken en doen van agrarische ondernemers noodzakelijk.

Het project Leve(n)de Bodem wil komen tot groter bodembewustzijn bij agrarische ondernemers. Het project wil ook leiden tot de effectieve implementatie van bodemmaatregelen in de agrarische bedrijfsvoering. Via massa-, groeps- en individuele benadering en door samenwerking met toeleveranciers, kennisinstellingen en onderwijs, wordt de sector gesensibiliseerd en geadviseerd. Zo leidt dit project tot een betere vrijwaring van het producerend vermogen van de bodem, met positieve effecten naar de waterkwaliteit, waterretentie en CO2-balans. Innovaties die leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit worden dankzij het project versneld een effectief toegepast.

Beeldmateriaal © Inagro

Wat leer je uit een bodemanalyse?

Verwante projecten

ISE

ISE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Meer lezen
Ministry of Makers

Ministry of Makers

  • EFRO-Vlaanderen
  • creatieve industrieën, innovatie, ondernemerschap
Meer lezen
MATMED

MATMED

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • innovatie, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
Insect Pilot Plant

Insect Pilot Plant

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, biomassa, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.092.301

Projectleider

Inagro

Partners

Hooibeekhoeve, PIBO-campus, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw (PCG), Provincie Vlaams-Brabant, Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve, Vlaamse Overheid - Land en Bodembescherming, ZLTO

Periode

01-10-2016 tot 31-12-2019

Thema

bodem, innovatie, materialen

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen