Leve(n)de BodemDe landbouw in Vlaanderen en Zuid- Nederland is een belangrijke economische pijler met een grote toegevoegde waarde. Maar, de landbouwpraktijk in de grensregio ervaart een afname van de bodemkwaliteit, met nadelige gevolgen voor de gewasopbrengsten. Mede als gevolg van strengere bemestingsnormen en het gebruik van steeds zwaardere machines verliest de bodem haar bufferende werking. Dit resulteert in nog meer emissies van milieu kritische stoffen, terwijl de productie van de landbouwgewassen in gevaar komt. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is een transitie in denken en doen van agrarische ondernemers noodzakelijk.

Het project Leve(n)de Bodem wil komen tot groter bodembewustzijn bij agrarische ondernemers. Het project wil ook leiden tot de effectieve implementatie van bodemmaatregelen in de agrarische bedrijfsvoering. Via massa-, groeps- en individuele benadering en door samenwerking met toeleveranciers, kennisinstellingen en onderwijs, wordt de sector gesensibiliseerd en geadviseerd. Zo leidt dit project tot een betere vrijwaring van het producerend vermogen van de bodem, met positieve effecten naar de waterkwaliteit, waterretentie en CO2-balans. Innovaties die leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit worden dankzij het project versneld een effectief toegepast.

Beeldmateriaal © Inagro

Wat leer je uit een bodemanalyse?

Verwante projecten

DigitalDeConstruction

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • bouw, digitalisering, innovatie
Lees meer

AutoFruit

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, e-mobiliteit, industrie 4.0, innovatie
Lees meer

VEG-i-TEC

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, voedingsindustrie
Lees meer

ICAReS

  • INTERREG 2 Zeeën
  • clusters, industrie 4.0, innovatie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Inagro

Partners

PIBO-campus, Hooibeekhoeve, Provincie Vlaams-Brabant, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw (PCG), Vlaamse Overheid - Land en Bodembescherming, Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve, ZLTO

Periode

01-10-2016 tot 30-09-2019

Thema

bodem, innovatie, materialen

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen