LIHYP

Fit for 55 doelstellingen en geopolitieke uitdagingen brachten LIHYP samen. De waterbeheerstofstrategie van de EC is gericht op 40GW duurzame waterbeheerstof in 2030. Hoewel H2-technologieën dicht bij de markt staan, is er geen infrastructuur voor het gebruik van groen H2 (bijv. in de transportsector) in het Noordzee regio. Er zijn nauwelijks gegevens over de vraag naar en de productiecapaciteit van H2 nu en in de toekomst. Voorzieningsinfrastructuur ontbreekt, er is EU H2-regelgeving van kracht, maar deze is onvoldoende geharmoniseerd op regionaal niveau, waardoor de systeemintegratie voor levering en normen wordt belemmerd. Inter(regionale) op databases gebaseerde trajecten naar fit for 55 doelstellingen ontbreken; KMO's zijn slecht aangesloten op de H2-economie. Zonder transnationale gecoördineerde strategieën en actieplannen op basis van gegevens is het onmogelijk de productie, tekorten en overschotten te beheren en de toepassing van H2 op te schalen. Een gezamenlijke aanpak voor H2-implementatie in regionale H2-toepassingen op basis van interregionale, op databases gebaseerde routekaarten, gevoed door gegevens over actuele infrastructuurgerelateerde pilots, maakt H2-ontwikkelingen mogelijk en schaalt ze op om te voldoen aan de Fit for 55-doelstellingen. Het volgen van en committeren aan stappenplannen, die relevante managementinformatie geven, zal de besluitvorming ondersteunen voor KMO's, gemeenten, provincies, overheden, universiteiten en onderwijsinstellingen.

LIHYP zal het volgende realiseren:
 1. Een Noordzee regio H2 platform-marktplaats die H2 relevante belanghebbenden met elkaar verbindt.
 2. Datamining voor vraag, productie en aanbod van H2 van nu tot 2030.
 3. Stappen in de richting van het beheer van tekorten en overschotten van H2-productie.
 4. Stappen naar systeemintegratie voor H2-infrastructuren, harmonisatie en standaardisatie.
 5. Bevorderen van stimulansen voor H2, bijdragen aan een gelijk speelveld met fossiele brandstoffen.
 6. Committeer LIHYP partners en haar partners (ongeveer 2000 SMES) aan Fit-for-55 doelstellingen door het opstellen en communiceren van lokale-regionale-Noordzee regio (H2) routekaarten/strategieën tot 2030, gebaseerd op voorspellende data-analyse.
 7. Ondernemers, investeerders en overheden die routekaarten gebruiken voor bedrijfsmodellering om Noordzee regio-investeringen en -capaciteiten te plannen.
 8. H2-demonstratiemodellen om te leren van H2-toepassingen, deze te demonstreren en te promoten.

Verwante projecten

InterregNS_main

WaterWarmth

 • INTERREG Noordzee
 • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie
Meer lezen
MET-CERTIFIED

MET-CERTIFIED

 • INTERREG 2 Zeeën
 • energie, golfslag energie, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie
Meer lezen
SOLARISE

SOLARISE

 • INTERREG 2 Zeeën
 • hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, koolstofarme economie
Meer lezen
SEE4-City

SEE4-City

 • INTERREG Noordzee
 • e-mobiliteit, hernieuwbare energie opslag, koolstofarme economie, personen mobiliteit, smart grids, stedelijke ontwikkeling
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 4.896.419

Partners

Vlaamse Milieumaatschappij, WaterstofNet

Periode

01-06-2023 tot 01-02-2027

Thema

hernieuwbare energie opslag, hernieuwbare energie productie, waterstof

Prioriteit

Hernieuwbare energie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen