LINBATYSDe Franse, Vlaamse en Waalse projectpartners bundelen hun krachten om het overstromingsrisico te beperken en om de bewoners en gebouwen in het grensoverschrijdende Leiebekken beter te beschermen. De geologische kenmerken van het gebied zijn namelijk, in combinatie met de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en de veranderende landbouwpraktijken, allemaal factoren die zorgen voor een groter overstromingsrisico.

De waterloopbeheerders USAN, Provincie West-Vlaanderen en de Stad Komen-Waasten besloten daarop om de krachten te bundelen binnen het project LINBATYS. Een grensoverschrijdende aanpak is dan ook onontbeerlijk om de hydraulische capaciteit in het Leiebekken op een overlegde manier aan te passen en de situatie in de 3 deelgebieden van de projectzone te verbeteren. Enkel dankzij de grensoverschrijdende samenwerking tussen de waterloopbeheerders van de 3 deelgebieden zullen we de overstromingen in de doelregio's van het project aanzienlijk kunnen inperken. Concreet gaat het om een gecoördineerd, grensoverschrijdend actieplan dat streeft naar een beter beheer van het oppervlaktewater bij de kleine zijrivieren van het Leiebekken. Hiertoe stelt het project een reeks hydraulische maatregelen voor met een ecologische meerwaarde. Dit zijn maatregelen die de ontwikkeling van de biodiversiteit bevorderen evenals het behoud van de grondwaterlagen.

De werkzaamheden zullen onder andere zorgen voor een tijdelijke opslag van het regenwater, de toename van de opslagcapaciteit van de waterlopen in de Leievlakte en de bestaande bekkens, de afremming van de afvloeiing, de bestrijding van erosieproblemen en modderstromen, en uiteraard ook een betere afwatering.

Verwante projecten

WLE - Wildlife Economy

  • INTERREG Europe
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, innovatie
Lees meer

TOPSOIL

  • INTERREG Noordzeeregio
  • bodem, klimaat adaptatie, waterkwantiteit
Lees meer

PROWATER

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, waterkwantiteit, waterbeheer
Lees meer

VEG-I-TEC: onderzoeksgebouw

  • EFRO-Vlaanderen
  • agro-food, innovatie, waterkwaliteit
Lees meer

Financiële info

Projectleider

stad Komen-Waasten (Wallonië)

Vlaamse partners

Provincie West-Vlaanderen

Periode

01-01-2017 tot 30-09-2020

Thema

ecosysteem beheer, klimaatverandering, waterbeheer, waterkwaliteit, waterkwantiteit

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen