LINBATYS

De Franse, Vlaamse en Waalse projectpartners bundelen hun krachten om het overstromingsrisico te beperken en om de bewoners en gebouwen in het grensoverschrijdende Leiebekken beter te beschermen. De geologische kenmerken van het gebied zijn namelijk, in combinatie met de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en de veranderende landbouwpraktijken, allemaal factoren die zorgen voor een groter overstromingsrisico.

De waterloopbeheerders USAN, Provincie West-Vlaanderen en de Stad Komen-Waasten besloten daarop om de krachten te bundelen binnen het project LINBATYS. Een grensoverschrijdende aanpak is dan ook onontbeerlijk om de hydraulische capaciteit in het Leiebekken op een overlegde manier aan te passen en de situatie in de 3 deelgebieden van de projectzone te verbeteren. Enkel dankzij de grensoverschrijdende samenwerking tussen de waterloopbeheerders van de 3 deelgebieden zullen we de overstromingen in de doelregio's van het project aanzienlijk kunnen inperken. Concreet gaat het om een gecoördineerd, grensoverschrijdend actieplan dat streeft naar een beter beheer van het oppervlaktewater bij de kleine zijrivieren van het Leiebekken. Hiertoe stelt het project een reeks hydraulische maatregelen voor met een ecologische meerwaarde. Dit zijn maatregelen die de ontwikkeling van de biodiversiteit bevorderen evenals het behoud van de grondwaterlagen.

De werkzaamheden zullen onder andere zorgen voor een tijdelijke opslag van het regenwater, de toename van de opslagcapaciteit van de waterlopen in de Leievlakte en de bestaande bekkens, de afremming van de afvloeiing, de bestrijding van erosieproblemen en modderstromen, en uiteraard ook een betere afwatering.

Verwante projecten

De jonge LEON (Leuvense Ondernemers) - LE(j)ON

De jonge LEON (Leuvense Ondernemers) - LE(j)ON

  • EFRO-Vlaanderen
  • ecosysteem beheer, ondernemerschap, starters
Meer lezen
BEESPOKE

BEESPOKE

  • INTERREG Noordzeeregio
  • agro-food, biodiversiteit, ecosysteem beheer, landelijk gebied
Meer lezen
TOPSOIL

TOPSOIL

  • INTERREG Noordzeeregio
  • bodem, klimaat adaptatie, waterkwantiteit
Meer lezen
SPONGE 2020

SPONGE 2020

  • INTERREG 2 Zeeën
  • klimaat adaptatie, klimaatverandering, waterbeheer
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

stad Komen-Waasten (Wallonië)

Partners

Provincie West-Vlaanderen

Periode

01-10-2016 tot 31-12-2022

Thema

ecosysteem beheer, klimaatverandering, waterbeheer, waterkwaliteit, waterkwantiteit

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen