LocusFocus 2.0

LocusFocus 2.0 is een verdere opschaling van het EFRO 2020 project “LocusFocus” (project 1429).

LocusFocus maakt datagedreven locatieadvies voor ondernemingen op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier mogelijk. Per locatie wordt een unieke score berekend waarin ruimtelijke kenmerken en bedrijfskenmerken slim gecombineerd worden, om tot een gefundeerd locatieadvies te komen. De score is dus niet louter afhankelijk van omgevingsvariabelen, maar neemt ook het profiel van de onderneming (activiteit, mobiliteitsprofiel, grootte, …) mee in de analyse. De tool is sinds maart 2023 gratis beschikbaar voor alle Vlaamse ondernemers en adviesverleners.

Het doel van dit opschalingsproject LocusFocus 2.0 is om LocusFocus verder te laten evolueren tot een onmisbare tool voor ondernemers, adviesverleners en beleidsmakers en zo een waardevolle bijdrage te leveren in Vlaamse uitdagingen zoals optimaal ruimtegebruik voor economische activiteit, leefbare buurten en verweven kernen alsook het behalen van onthardingsdoelstellingen.

De bestaande tool wordt versterkt door de parameters, waar lokale besturen zich in besluitvorming op baseren (denk aan aanbod te koop en te huur, aanwezigheid laadpalen, leegstandsdata,…), beter af te stemmen op de gebruikte datasets en de scoring beter af te stemmen op de betreffende regio. Hierbij zal onder meer onderzocht worden of een integratie van het actuele aanbod te koop en te huur en daarnaast ook het inventarisatieproces van leegstandsdata een meerwaarde betekent in de locatieanalyse door de adviesverlener en of een dergelijke ontwikkeling technisch haalbaar is.

Daarnaast willen we de adviesverleners nog beter bijstaan in het verlenen van locatieadvies en uitwerken van een gebiedsgerichte werking. Een regionale backoffice adviestool wordt ontwikkeld en getest door de twee betrokken steden: Kortrijk en Vilvoorde. Via de adviestool kunnen de brondata en thematische scores en ondernemersinfo beschikbaar gemaakt worden als GIS-data en in dashboards en kan de data zo optimaal gevisualiseerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd worden binnen het werkingsgebied.

De verdere ontwikkeling van LocusFocus zal een relevante bijdrage en meerwaarde betekenen binnen de beleidsvisie: “de juiste onderneming op de juiste locatie”. Met LocusFocus 2.0 zullen de lokale besturen, hun medewerkers en bestuurders, via de backoffice adviestool, toegang krijgen tot data om beleidsondersteunend te werken en op een datagedreven manier een ruimtelijke en economische visie voor te bereiden en uit te bouwen. Dankzij LocusFocus 2.0 kan deze visie naar de praktijk vertaald worden via de adviesverleners die elke onderneming op basis van haar bedrijfskenmerken, noden en wensen, en gestaafd met data, naar een geschikte locatie kunnen begeleiden, binnen hun werkingsgebied en bij uitbreiding binnen geheel Vlaanderen.

Om de Vlaams-brede uitrol en gebruik van LocusFocus te faciliteren zal een draaiboek en bijhorende documentatie, afgestemd op de verschillende doelgroepen (van ondernemer tot adviesverlener en beleidsmedewerker), opgesteld worden. Ondersteund door enkele workshops, wordt op deze manier een zo breed mogelijke verspreiding en gebruik van de tool verzekerd, met als doel om de zoektocht van elk bedrijf naar een geschikte locatie in de toekomst datagedreven te maken.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Uitbreiding digitale diensten Open Thor Living Lab

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, innovatie
Meer lezen
KWAZ

KWAZ

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ondernemerschap
Meer lezen
Digitale aanvraag horecavergunningen

Digitale aanvraag horecavergunningen

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, ondernemerschap, starters
Meer lezen
Digi-loket economie gemeente Zaventem

Digi-loket economie gemeente Zaventem

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, digitalisering, lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 909.851

Partners

AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF VLAAMS-BRABANTS EXTRANET VOOR REGIO EN ADMINISTRATIE - Autonoom Prov. Bedrijf VERA, Intercommunale Leiedal, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant - POM Vlaams-Brabant, Stad Kortrijk - Stadhuis Kortrijk, Stad Vilvoorde - Stadhuis

Periode

01-04-2024 tot 31-03-2026

Thema

digitalisering

Prioriteit

Digitalisering

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen