LYSE

De focus van het project LYSE zijn de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Leie en de Ijzer. Het gebied is vandaag de dag sterk verstedelijkt en de gemeenten hebben met een groot overstromingsrisico te maken. Het project LYSE stelt daarom een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico voor via de uitvoering van een aantal grensoverschrijdende acties:

 • realisatie van voorzieningen voor zacht waterbeheer in de bovenstroomse zone van de stroomgebieden, om het afvloeiend regenwater al bij de bron op te vangen en problemen veroorzaakt door modderstromen, bodemerosie en overstromingen te verminderen;
 • realisatie van voorzieningen voor een structurerend waterbeheer langs de waterlopen die overstromingen veroorzaken, vanuit het principe van de grensoverschrijdende solidariteit tussen boven- en benedenstroomse gebieden;
 • verbeteren van het bewustzijn van het overstromingsrisico bij de plaatselijke bevolking om ze voor dat risico te sensibiliseren;
 • creëren van een netwerk tussen partners om de acties te coördineren en met elkaar de technieken en methodes te bespreken die uitgevoerd moeten worden om de bevolking te beschermen tegen de overstromingen. Dit actieve netwerk zal het mogelijk maken een breed publiek te sensibiliseren.

De grensoverschrijdende aanpak is hier van essentieel belang voor het thema van de overstromingen, want waterlopen stromen over de grens heen zonder zich iets aan te trekken van de administratieve grenzen. De oplossingen om de problemen weg te werken moeten op grensoverschrijdend niveau besproken worden, om doeltreffender te kunnen werken en om te vermijden dat de problemen alleen maar verplaatst worden naar een ander gebied.

Verwante projecten

NSCiti2S

NSCiti2S

 • INTERREG 2 Zeeën
 • klimaat adaptatie, klimaatverandering, koolstof arme economie, lokale overheden
Meer lezen
LINBATYS

LINBATYS

 • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • ecosysteem beheer, klimaatverandering, waterbeheer, waterkwaliteit, waterkwantiteit
Meer lezen
GPP4Growth

GPP4Growth

 • INTERREG Europe
 • klimaatverandering, koolstof arme economie
Meer lezen
AQUA-VLAN 2

AQUA-VLAN 2

 • INTERREG Vlaanderen-Nederland
 • afvalwater, innovatie, voucher projecten, waterbeheer
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord (USAN) (Frankrijk)

Partners

Inagro, Provincie West-Vlaanderen, VMM

Periode

01-01-2016 tot 31-12-2022

Thema

klimaatverandering, kustzone beheer, waterbeheer, waterkwantiteit

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen