MANABAS COAST

In de Noordzeeregio zal de klimaatverandering leiden tot een stijging van de zeespiegel (0,5-1,0 m, 2100), zwaardere stormvloeden en hittestress op zandige en modderige kusten. In combinatie met toenemende menselijke activiteit zal dit een nadelig effect hebben op kustgebieden. Als het kustzone beheer zich niet aanpast aan deze veranderingen, zullen de kusten kwetsbaarder worden voor overstromingen, erosie, verlies van biodiversiteit en hogere kosten voor grijze infrastructuur. Met deze toenemende druk staan kustautoriteiten uit Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk voor de taak om FCERM (Flood and Coastal Erosion Risk Management) te integreren met biodiversiteitsdoelen om een duurzame toekomst te realiseren. 

Op de natuur gebaseerde oplossingen (NbS) worden algemeen erkend als een manier om deze gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan en een duurzame aanpak te ontwikkelen. Ze dragen bij aan de ambitie om een blauwe economie te creëren en klimaatbestendigheid te genereren, terwijl ze voordelen bieden voor het menselijk welzijn en de biodiversiteit. Toch is grootschalige toepassing en implementatie of mainstreaming van NbS nog geen gemeengoed geworden. Dit is vooral te wijten aan een gebrek aan inzicht in de belangrijkste criteria voor succes, d.w.z. de faciliterende factoren voor mainstreaming van NbS. 

Zeven partners in dit project waren betrokken bij het Interreg Noordzee regio Building with Nature project. Zij bouwden een sterke basis voor succesvolle NbS-pilots en identificeerden faciliterende factoren, zoals technologie en systeemkennis, multistakeholderbenadering, institutionele inbedding, enz. Dit project zal die resultaten naar een hoger niveau tillen op nationale en EU-schaal. Er zal een generiek kader voor mainstreaming worden ontwikkeld, met inbegrip van regionale implementatiestrategieën voor NbS. Dit zal gebaseerd zijn op een analyse van de impact van praktijkexperimenten op de faciliterende factoren. Leeractiviteiten voor toekomstige en huidige professionals en besluitvormers zullen de capaciteitsopbouw bevorderen. Voor deze laatsten zal een beleidsreflectiegroep worden opgericht.

Verwante projecten

InterregNEDVL_main

Klimaatrobuust Stadsgroen

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • klimaat adaptatie
Meer lezen
InterregNEDVL_main

Aquatuur

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • klimaat adaptatie, waterbeheer
Meer lezen
InterregNEDVL_main

Cambium

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • klimaat adaptatie, vaardigheden
Meer lezen
InterregNEDVL_main

Hemp2Comp

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • circulaire economie, grondstoffen efficiëntie, klimaat adaptatie, Land- en tuinbouw
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 7.738.388

Projectleider

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Partners

MOW

Periode

01-10-2022 tot 30-09-2027

Thema

klimaat adaptatie, Rampenbestrijding

Prioriteit

Bevorderen van klimaatadaptatie, risicopreventie en -beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen