Mobipunt Asse StationDe realisatie van het mobipunt Asse kadert in het programma ‘Werken aan de Ring’ - gecoördineerd door De Werkvennootschap (DWV) - dat een verbeterde mobiliteit en leefbaarheid in de regio beoogt.
Het station Asse vormt vandaag reeds het kruispunt van heel wat vervoersmodaliteiten. Door de herinrichting van de bestaande infrastructuur en door het toevoegen van enkele bijkomende vervoersmodaliteiten wordt het station Asse tot een volwaardig vervoersknooppunt herleid.

Concreet wordt binnen het project voorzien van: deelsystemen, fietskluizen, een kiss & ride zone, en hoogwaardige fietsenstallingen dicht bij het station. Daarnaast wordt een uitbreiding van de parking opgenomen, waarbij ook werk gemaakt wordt van een veilige voetgangersverbinding tussen deze parking en het station. Naast de uitbreiding van de vervoersmodaliteiten is er binnen het project aandacht voor de nodige bijkomende diensten en worden de oriëntatie en de ruimtelijke integratie van het project in zijn ruimte context gegarandeerd.

Verwante projecten

TRANSUNIV

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • arbeidsmarkt, kmo ondersteuning, mobiliteit, personen mobiliteit, vaardigheden
Lees meer

Autonoom varen in de Westhoek

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, mobiliteit, transport & logistiek, vaartuigen
Lees meer

Kanaalroute Zuid

  • EFRO-Vlaanderen
  • mobiliteit, personen mobiliteit
Lees meer

MOBI-MIX

  • INTERREG 2 Zeeën
  • koolstof arme economie, mobiliteit, personen mobiliteit, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Financiële info

Projectleider

De Werkvennootschap

Periode

01-07-2019 tot 30-06-2022

Thema

mobiliteit, personen mobiliteit

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen