MoLo Hubs

MoLo Hubs gaat verder dan de bestaande mobiliteitshub-projecten. Het is gericht op het ontwikkelen en implementeren van gebruikersgerichte logistieke diensten en oplossingen op stedelijke mobiliteitshubs om het stedelijk verkeer te verminderen en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van mobiliteitshubs te vergroten. 

Uitdagingen: 
 • Uitstoot van stedelijk verkeer & congestie in de stad Pilot in Hamburg: buurtinzamelpunten als een tussenvorm tussen inzameling aan de bron & recyclageparken, waar mensen verdere afvalfracties, zoals kleine elektronische apparaten, olie voor huishoudelijk gebruik enz. kunnen weggooien op mobiliteitshubs.
 • Gemeente Amsterdam zal een overslagfaciliteit voor servicelogistiek & vakmensen opzetten op een mobiliteitsknooppunt, waardoor een overstap van bestelwagens naar bijvoorbeeld LEV of bakfietsen mogelijk wordt. Deze pilot zal uitwijzen wat de gevolgen zijn van het gebruik van een hub voor ambachtslieden in termen van tijdsinspanning, serviceniveau voor burgers, kosten & broeikasgasbesparingen. 
 • Stad Mechelen zal verschillende opties onderzoeken om e-commerce logistiek, mobiliteit en andere diensten te concentreren in mobiliteitshubs als geïntegreerde ontwikkeling van ophaalpunten. Ontwikkelde oplossingen zullen synergieën activeren en zo een impuls geven aan de aantrekkelijkheid van mobiliteitshubs & het gebruik van autovrije pakketophaaldiensten in de stad. 
 • Aalborg Kommune zal 30 pakketkluizen opzetten die kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van pakketten en voor het inzamelen van afval zoals gevaarlijk afval, statiegeldflessen en verpakkingen. De pilot is gericht op het verminderen van het aantal lege ritten van bestelwagens en heeft een sociaal-economische dimensie. 
 • Borås Stad heeft verschillende locatieopties om een pilot te implementeren met betrekking tot verschillende functionaliteiten zoals lockers, ophaalpunten voor e-commerce of verwerking van retourfracties. Op basis van de verwachte bevindingen tijdens de uitwisseling met projectpartners zal een beslissing worden genomen over de locatie en de gebruiksfuncties in het project. 

Het project zal profiteren van verschillende pilots die worden uitgevoerd via een gezamenlijke methodologie, een gezamenlijk leertraject en door zich te richten op mensgerichte oplossingen die een impact hebben op de mobiliteitstransitie naar een koolstofarme economie in het Noordzee regio.

Verwante projecten

main_Interreg_Europe_png

ZCI

 • INTERREG Europe
 • mobiliteit
Meer lezen
Transitie naar gespecialiseerde logistiek

Transitie naar gespecialiseerde logistiek

 • EFRO-Vlaanderen
 • innovatie, kmo ondersteuning, mobiliteit, ondernemerschap, transport & logistiek
Meer lezen
Kanaalroute Noord

Kanaalroute Noord

 • EFRO-Vlaanderen
 • mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
Mobipunt Station Diksmuide

Mobipunt Station Diksmuide

 • EFRO-Vlaanderen
 • mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 3.678.537

Projectleider

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH

Partners

Promotion of Operational Links with Integrated Services aisbl (POLIS Network), Stad Mechelen, Universiteit Antwerpen

Periode

01-07-2023 tot 30-06-2026

Thema

mobiliteit

Prioriteit

Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen