MOVE

Moderne groene mobiliteitsinitiatieven zoals fiets- en autodelen en CO2-neutraal transport zijn vaak niet aanwezig in (semi)-rurale gebieden. De lange afstanden en het gebrek aan voldoende gebruikers, zorgen ervoor dat deze initiatieven duur en soms zelfs onhaalbaar zijn. Het resultaat is dat mensen op een auto zijn aangewezen. Wie geen auto heeft of kan gebruiken, vindt soms moeilijker een job en kiest er soms voor om naar een stedelijk gebied te verhuizen. Dit resulteert in een vicieuze cirkel waardoor deze regio’s bijvoorbeeld minder aantrekkelijk worden voor bedrijven. Gemeenten worstelen op hun beurt om hun regio bereikbaar te houden en het (openbaar) vervoer te vergroenen.

Om die problemen aan te pakken, ontwikkelt het project MOVE, ‘Mobility Opportunities Valuable to Everybody‘, innovatieve en duurzame mobiliteitsinitiatieven via co-creatie. Hiervoor worden gemeenten, kennisinstellingen, lokale economische spelers, mobiliteitsaanbieders en de plaatselijke bevolking samengebracht. In 4 pilots zal MOVE lokale specificiteiten gebruiken om praktische oplossingen te vinden, met tastbare businessplannen, met als doel de toegankelijkheid te verbeteren en het individuele wagengebruik, de uitstoot en kosten te verminderen. Binnen de 4 pilots wordt gewerkt aan een fiets- en autodeelsysteem, aangepast aan de niet-stedelijke context, een specifieke actie voor mobiliteitsarmen, een waterbus of -taxi en een flex-bus.

Verwante projecten

CoCreatie-Hub Bedrijven in de Kempen Insect Cluster

CoCreatie-Hub Bedrijven in de Kempen Insect Cluster

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie, materialen
Meer lezen
Fietsostrade Herentals-Balen: fietsbrug over Kempisch Kanaal

Fietsostrade Herentals-Balen: fietsbrug over Kempisch Kanaal

  • EFRO-Vlaanderen
  • mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
BioProtect

BioProtect

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • gewasbescherming, innovatie
Meer lezen
Ruralité

Ruralité

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • agro-food, circulaire economie, creatieve industrieën, erfgoed, kmo ondersteuning, landelijk gebied, ondernemerschap, renovatie, toerisme
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

HZ University of Applied Sciences (Nederland)

Partners

Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het GEwest Mechelen en Omgeving, Universiteit Gent

Periode

01-09-2018 tot 31-08-2021

Thema

innovatie, landelijk gebied, personen mobiliteit

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen