New-C-LandHet project New-C-Land wil marginale gronden valoriseren door productie van plantaardige biomassa als energiebron of biogebaseerde grondstof. Binnen het project wordt gefocust op vier soorten marginale gronden: gronden achtergelaten om sociaal-economische redenen, laagproductieve gronden, verontreinigde gronden en tijdelijke marginale gronden.

Hoewel het concept van biomassateelt op marginale gronden reeds meer dan 15 jaar aandacht krijgt van de wetenschappelijke gemeenschap en er in Europa al verschillende projecten rond dit thema werden uitgevoerd, is er op tot heden weinig info over de beschikbare oppervlakten in de grensregio en de mogelijkheden voor afzet van de gegenereerde biomassa.

De projectpartners van New-C-Land stellen een inventaris op van marginale gronden in Wallonië, Noord-Frankrijk en Vlaanderen, gebaseerd op regionale databanken. Een beslissingsondersteunende tool zal de evaluatie van verschillende opties voor een site mogelijk maken aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de sociale, milieugebonden en economische context van de geïdentificeerde marginale grond. Daarnaast willen de projectpartners eigenaars van gronden en projectontwikkelaars in contact brengen, zodat industriële projecten kunnen worden ontwikkeld. Binnen New-C-Land worden ook demonstratievelden aangelegd rond diverse aspecten van het productieproces.

De projectpartners streven hierbij naar het vermijden van conflicten rond landgebruik (bijvoorbeeld landbouwgrond voor voeding), diversificatie in de oorsprong van plantaardige grondstoffen, een brede verspreiding van innovatieve “beste praktijk” ervaring, het verbeteren van de grensoverschrijdende uitwisseling van kennis, de valorisatie van onbenutte gebieden en het wegwerken van technische, economische, regelgevende en sociale hindernissen.

New-C-Land

Verwante projecten

ALPO

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • algen, biogebaseerde economie, innovatie, materialen, ondernemerschap
Lees meer

RETEX

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • circulaire economie, innovatie, afvalbeheer
Lees meer

CLUSTERIX 2.0

  • INTERREG Europe
  • clusters, innovatie
Lees meer

INNO INFRA SHARE

  • INTERREG Europe
  • innovatie, maakindustrie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent

Vlaamse partners

INAGRO

Periode

01-01-2018 tot 31-12-2021

Thema

biogebaseerde economie, biomassa, innovatie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen