New-C-Land

Het project New-C-Land wil marginale gronden valoriseren door productie van plantaardige biomassa als energiebron of biogebaseerde grondstof. Binnen het project wordt gefocust op vier soorten marginale gronden: gronden achtergelaten om sociaal-economische redenen, laagproductieve gronden, verontreinigde gronden en tijdelijke marginale gronden.

Hoewel het concept van biomassateelt op marginale gronden reeds meer dan 15 jaar aandacht krijgt van de wetenschappelijke gemeenschap en er in Europa al verschillende projecten rond dit thema werden uitgevoerd, is er op tot heden weinig info over de beschikbare oppervlakten in de grensregio en de mogelijkheden voor afzet van de gegenereerde biomassa.

De projectpartners van New-C-Land stellen een inventaris op van marginale gronden in Wallonië, Noord-Frankrijk en Vlaanderen, gebaseerd op regionale databanken. Een beslissingsondersteunende tool zal de evaluatie van verschillende opties voor een site mogelijk maken aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de sociale, milieugebonden en economische context van de geïdentificeerde marginale grond. Daarnaast willen de projectpartners eigenaars van gronden en projectontwikkelaars in contact brengen, zodat industriële projecten kunnen worden ontwikkeld. Binnen New-C-Land worden ook demonstratievelden aangelegd rond diverse aspecten van het productieproces.

De projectpartners streven hierbij naar het vermijden van conflicten rond landgebruik (bijvoorbeeld landbouwgrond voor voeding), diversificatie in de oorsprong van plantaardige grondstoffen, een brede verspreiding van innovatieve “beste praktijk” ervaring, het verbeteren van de grensoverschrijdende uitwisseling van kennis, de valorisatie van onbenutte gebieden en het wegwerken van technische, economische, regelgevende en sociale hindernissen.

MDTex

Verwante projecten

Limburg LifeTechValley

Limburg LifeTechValley

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, internationalisering, ondernemerschap, zorginnovatie
Meer lezen
Co-Creatie binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica W-VL

Co-Creatie binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica W-VL

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, maakindustrie, materialen
Meer lezen
SURFLOGH

SURFLOGH

  • INTERREG Noordzee
  • innovatie, stedelijke ontwikkeling, transport & logistiek
Meer lezen
WASP

WASP

  • INTERREG Noordzee
  • innovatie, koolstofarme economie, transport & logistiek, vaartuigen
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.915.532

Projectleider

Universiteit Gent

Partners

Inagro

Periode

01-07-2018 tot 30-06-2022

Thema

biogebaseerde economie, biomassa, innovatie

Prioriteit

Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen