NITROMAN

Zowel in Nederland als in Vlaanderen worden er in de veeteelt jaarlijks omvangrijke mestoverschotten gerealiseerd. Deze mestoverschotten worden deels geëxporteerd naar buurlanden. Tegelijkertijd moeten landbouwers in Nederland en Vlaanderen jaarlijks grote hoeveelheden dure minerale meststoffen aankopen.

Het Interreg project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten. Hierdoor zouden mestoverschotten afkomstig van lokale veeteeltbedrijven ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw. Het project is toegespitst op de verwerking van vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. NITROMAN wil via twee innovatieve technieken uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw. Dit wordt in het project onderzocht door middel van veldproeven, met het eerste groeiseizoen in 2020.

NITROMAN werkt tevens aan het ontwikkelen van een rekentool. Hiermee kunnen bedrijven narekenen of circulaire mestverwerking haalbaar is, en zo ja, welke van de twee technieken voor hen het meeste voordeel biedt. De verzamelde kennis zal breed verspreid worden naar de agrarische sector. Bovendien zullen geïnteresseerde bedrijven demonstraties kunnen bijwonen zodat zij van nabij kennis kunnen maken met de voordelen van circulaire mestverwerking.

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Digital Health Lab

  • EFRO-Vlaanderen
  • digitalisering, gepersonaliseerde gezondheidszorg, ICT, innovatie, Onderzoek en innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Meer lezen
RETEX

RETEX

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • afvalbeheer, circulaire economie, innovatie
Meer lezen
Logo Efro Eu

MariFish Inc.: Incubator voor aquacultuur start-ups - Vismijnsite Oostende

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, ondernemerschap, voedingsindustrie
Meer lezen
Logo Efro Eu

R&D Field Lab ETpathfinder

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 1.399.999

Projectleider

Inagro vzw

Partners

Detricon, DLV Rundvee Advies BV, Hooibeekhoeve, Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, PVL vzw, Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve, Strocon B.V, Universiteit Gent, Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw

Periode

01-12-2019 tot 30-11-2022

Thema

biomassa, circulaire economie, innovatie

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen