NMP-REGNMP-REG focust op nanotechnologie en nieuwe materialen (NMP), als hoeksteen van innovatie en geavanceerde productie.

Een gezamenlijke uitdaging, die de 7 projectpartners samen aangaan, is het uitwerken van een effectiever overheidsinstrumentarium voor transfer en opname van onderzoek en innovatie in de Maakindustrie. Daaronder valt ook een betere samenwerking tussen innovatie actoren om onderzoeksresultaten over te dragen aan de productiesector. In Vlaanderen staat het beleid rond de Strategische Onderzoekscentra en meer bepaald Flanders Make als pilot case ingeschreven.

NMP-REG richt zich verder op beleidsacties die innovatie kunnen ondersteunen zoals clusterondersteuning, financiering voor innovatieactoren, nieuwe of verbeterde modellen voor innovatielevering dankzij samenwerking in de regionale innovatieketen, … . 

Het einddoel van NMP-REG is het helpen creëren van een vruchtbaar regionaal ecosysteem dat de maakindustrie kan ondersteunen bij het toepassen van NMP-onderzoek om nieuwe producten / diensten en jobs te creëren, een markt promoten voor verbeterde en kostenefficiënte producten enz.

NMP REG project

Verwante projecten

Circularity in & with New Materials

  • EFRO-Vlaanderen
  • circulaire economie, innovatie, materialen
Lees meer

ATHENS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie, maakindustrie, materialen
Lees meer

Circulair Onderhoud

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • circulaire economie, innovatie
Lees meer

PAV

  • INTERREG Noordzeeregio
  • autonome voertuigen, e-mobiliteit, innovatie, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Agentschap voor ontwikkeling van Empolese Valdelsa (Italië)

Vlaamse partners

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Periode

01-04-2016 tot 31-03-2021

Thema

innovatie, maakindustrie, materialen

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen