NorthTickTeken zijn belangrijke vectoren voor het overdragen van ziekten in Noord-Europa. In de afgelopen decennia zijn teken met ziekteverwekkende micro-organismen bij mens en dier in aantal toegenomen en verspreid naar nieuwe gebieden. Het aantal mensen en dieren dat wordt getroffen door een ziekte die door teken werd overgedragen, neemt toe. De redenen zijn complex en kunnen onder meer zijn: klimaatverandering, toegenomen verstedelijking en andere menselijke invloeden op ecosystemen.

Het is een uitdaging voor gezondheidsdiensten en autoriteiten om op de hoogte te blijven van optimale strategieën voor de preventie en het beheer van Borrelia-infecties en TBE (door teken overgedragen encefalitis), om bij te blijven met nieuwere door teken overgedragen micro-organismen en ziekten en om adequate informatie te verstrekken aan een betrokken publiek. Er is bovendien een gebrek aan op bewijs gebaseerde en kosteneffectieve strategieën voor de bestrijding van door teken overgedragen ziekten. NorthTick wil deze uitdagingen aanpakken door de dienstverlening aan de volksgezondheid te verbeteren met betrekking tot risicobeoordeling, efficiënte preventieve maatregelen, optimale diagnostische strategieën en aanbevelingen voor patiëntbeheer.

NorthTick zal de samenwerking tussen verschillende actoren versterken om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen over hoe de opkomst van door teken overgedragen ziekten en de daarmee samenhangende maatschappelijke last kunnen worden bestreden.

Verwante projecten

NWE-Chance

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • digitalisering, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

ZEM Ports NS

  • INTERREG Noordzeeregio
  • e-mobiliteit, innovatie, koolstof arme economie, transport & logistiek, vaartuigen, waterstof, havens, vaardigheden
Lees meer

GREENER

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biogebaseerde economie, innovatie
Lees meer

eMEN

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • digitalisering, innovatie, zorg en gezondheid, zorginnovatie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Region Jönköpings Län (Zweden)

Vlaamse partners

Universiteit Antwerpen

Periode

01-09-2019 tot 28-02-2023

Thema

dienstverlening, innovatie, zorg en gezondheid

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen