NUREDRAIN

Ondanks preventieve maatregelen en een streng beleid stelt men in regio’s met intensieve landbouw nog steeds te hoge concentraties van stikstof en fosfor vast in het oppervlaktewater. Dat leidt tot algenbloei in onze beken, stromen en rivieren en zelfs voor onze kusten. Het project NuReDrain, ‘Nutrient Recovery from Drainage water’, onderzoekt filtermaterialen voor het opvangen van stikstof en fosfor in landbouwwater, zoals drainagewater en gezuiverd afvalwater uit serres.

De effectiviteit van fosfor- en stikstofverwijdering van veel van deze technologieën is reeds bewezen op labo- en pilootschaal. Het meeste onderzoek focust ofwel op fosfor-, ofwel op stikstofverwijdering en minder op de combinatie van een stikstofverwijderingstechnologie en een fosforfilter. De hoofddoelstelling van NuReDrain is dan ook om kennisuitwisseling te stimuleren tussen de verschillende partners, gezamenlijk kosteneffectieve filtertechnologieën te ontwikkelen voor de verwijdering van nutriënten in verschillende situaties en regio’s, te onderzoeken of de verwijderde fosfor hergebruikt kan worden voor landbouwkundige doeleinden en uiteindelijk implementatierichtlijnen uit te werken voor de regio rond de Noordzee.

Nuredrain test filtersystemen voor verwijdering van stikstof en fosfor uit spuiwater

Verwante projecten

CANAPE

CANAPE

  • INTERREG Noordzee
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, koolstofopslag, waterkwaliteit, waterkwantiteit
Meer lezen
Sullied Sediments

Sullied Sediments

  • INTERREG Noordzee
  • afvalwater, bodem, innovatie, waterkwaliteit
Meer lezen
IMPAKT!

IMPAKT!

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, biodiversiteit, ecosysteem beheer, klimaat adaptatie, waterkwaliteit
Meer lezen
F2AGRI (effluent to agriculture)

F2AGRI (effluent to agriculture)

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • afvalwater, agro-food, innovatie, waterbeheer, waterkwaliteit, waterkwantiteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.674.405

Projectleider

VITO

Partners

De Watergroep, Inagro vzw, Katholieke Universiteit Leuven, Proefcentrum voor Sierteelt vzw, Universiteit Gent

Periode

03-10-2016 tot 29-09-2020

Thema

afvalwater, waterkwaliteit

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen