OCIM = "Orsi centrum voor innovatieve medtech"

ORSI wil zijn impact op de globale gezondheidszorg exponentieel vergroten door in te zetten op het ontwikkelen en faciliteren van innovaties in de medische technologie (MedTech). ORSI zal daarom een nieuw deel aan haar expertisecentrum toevoegen, waarbij de focus niet ligt op de robotchirurgie, maar op andere innovatieve medische technologieën die ontspruiten door het sterke netwerk dat ORSI als expertisecentrum heeft uitgebouwd. Een aantal voorbeelden waarnaar reeds vraag is in het huidige centrum zijn: ontwikkeling van een VR-bril om chirurgen te ondersteunen in hun werk, perfusie in het kader van medische beeldvorming, 3D-printtechnologie voor prothesen, robotica in de orthopedie, enzovoort. Door het centrum verder uit te breiden, kunnen problemen die het onderzoek naar nieuwe technologieën in de weg staan of de wisselwerking en kennisstromen binnen clusters beperken, worden vermeden. Zo kunnen ook nieuwe tech partijen hun toevlucht zoeken tot het centrum.

ORSI heeft door de jaren heen een sterke wereldreputatie opgebouwd binnen het domein van de minimaal invasieve robotchirurgie en groeide uit tot een hotspot in de robotgeneeskunde. Innovatie in de MedTech pikt echter veel sneller op dan ooit en kent een groot potentieel om de klinische resultaten, de efficiëntie en de kosteneffectiviteit van zorgsegmenten die een chirurgische ingreep vereisen, significant te verbeteren. Het huidige centrum is evenwel niet uitgerust om zowel dergelijke technologieën verder te ondersteunen als, als ontmoetingscenter voor haar hele ecosysteem te fungeren. Het dient bovendien haar focus te behouden op de minimum invasieve robottechnologie, dusdoende de verder groeiende en veranderende robotchirurgie binnen de geneeskunde te stimuleren en te ontplooien.

ORSI zal met dit project investeren in een landmark gebouw en bijhorende uitrusting met het oog op het opschalen van het instituut tot een expertise- en innovatiecentrum voor innovatieve medische technologie. In dit centrum zullen ruimten worden voorzien om andere technologische en medische domeinen te ondersteunen (waarvan soms al zaden bij ORSI zijn geplant die wegens onvoldoende en onjuiste infrastructuur niet verder kunnen groeien) en zo uit te groeien tot een ecosysteem inzake MedTech. Het nieuw gebouw zal bijdragen tot de kennisoverdracht die noodzakelijk is om de adaptatie van de technologieën in het medische werkveld te bevorderen en hiermee de economische en maatschappelijke valorisatie ervan te versterken. ORSI zal om van dit nieuwe luik een succes te maken het gevestigde netwerk waarin nauw wordt samengewerkt tussen academische instellingen, ziekenhuizen, startups, kmo’s, enz. als hefboom gebruiken. Dit project zal aldus bijdragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatiespreiding en samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen, universiteiten en organisaties binnen de Medvia speerpuntcluster inzake digitale geneeskunde. Bijkomend zal ORSI vanuit dit ambitieuze investeringsproject een platform creëren waarmee onderzoek in het domein sterk gestimuleerd zal worden. Zo zal ORSI Vlaanderen helpen in de verdere groei van de MedTech en als belangrijke differentiator fungeren voor niet alleen minimaal invasieve chirurgie maar voor geneeskunde in haar geheel.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Bio Base Advance

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie
Meer lezen
PROTOPICH 3.0

PROTOPICH 3.0

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • creatieve industrieën, innovatie, kmo ondersteuning, ondernemerschap, starters
Meer lezen
ENTOMOSPEED

ENTOMOSPEED

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • biogebaseerde economie, biomassa, innovatie
Meer lezen
Insect Pilot Plant

Insect Pilot Plant

  • EFRO-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, biomassa, innovatie
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 11.001.100

Partners

ORSI Services

Periode

01-07-2023 tot 30-06-2026

Thema

gepersonaliseerde gezondheidszorg, innovatie, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen