Ontwikkeling van nieuwe zorgproducten en -diensten door middel van co-creatie en design thinking

Door de toenemende vergrijzing van onze maatschappij, maar ook door budgetbeperkingen, stijgt de vraag naar digitale zorgproducten en geautomatiseerde dienstverlening in de zorgsector. Technologische oplossingen worden steeds krachtiger, maar toch blijft de kloof tussen technologie en vermarkting in de zorgsector nog steeds groot. Eén van de problemen is dat de meeste (product-)ontwikkelingstrajecten voor deze sector starten vanuit het technologische kunnen. De gebruiker van die technologie wordt met zijn frustraties pas in een later stadium van het co-creatietraject betrokken. Het gevolg is dat het ontwikkelde product niet volledig aansluit bij de noden va de latere gebruikers.

Om een antwoord te bieden op dit probleem vertrekt dit project vanuit vragen en noden voor oplossingen of nieuwe producten en diensten vanuit de zorgsector zelf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mensgerichte Design Thinking methodologie (DT). Zo zoekt Woon- en Zorgcentrum H. Hart via het project bijv. naar een makkelijk te gebruiken digitale menukeuze voor haar bewoners.

Voorbereidende analyse en design thinking bootcamps moeten leiden tot prototypes die onmiddellijk bij de gebruikers worden uitgetest. Aan de hand van hun feedback kunnen de prototypes verder aangepast worden. Via de begeleiding door een businessexpert wordt gewerkt aan een businessplan om deze nieuwe prototypes te vermarkten, met aandacht voor de problematiek van intellectuele eigendom. De potentiële vermarkting van de oplossingen en de bijhorende IP-problematiek zal door een businessexpert uitgewerkt worden in een businessplan.

De toepassing van DT in de zorg is in Vlaanderen zeker nog niet ingeburgerd daarom wordt na elke bootcamp een communicatiecampagne georganiseerd.

 

Verwante projecten

Logo Efro Eu

De Sint-Niklase stadsmunt

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Turnhout_Klaproosstraat- Boerenkrijglaan

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

Ontwikkeling multifunctionele bordverhoger als blauwdruk van een blijvend model van co-creatie

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen
Logo Efro Eu

P2 - Laagdempelige Digitale Experimenteerruimte - Antwerpen

  • EFRO-Vlaanderen
Meer lezen

Financiële info

Partners

Designregio Kortrijk (Buda::lab), VOKA-Kamer van Koophandel of VOKA-KvK - VOKA-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Woon en Zorg H. Hart

Periode

01-01-2021 tot 31-12-2022

Prioriteit

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen