Park Groot SchijnHet masterplan Park Groot Schijn is gericht op het behoud en de versterking van het groenruimtelijk karakter door onder meer een stevige ecologische samenhang te realiseren.

Het masterplan garandeert de ontwikkeling van een aaneengesloten park langs de Schijnvallei dat de verbinding maakt van de groene vinger in Wommelgem/Ranst met de Schelde en het centrum. Het park vormt zowel een functionele als een ecologische verbinding: enerzijds moeten de specifieke ecologische waarden rond de Schijn ontwikkeld kunnen worden, anderzijds kan het park tegemoet komen aan (recreatieve) noden in Deurne en Borgerhout. Dit samengaan van de ecologische en sociale kenmerken maken het project Park Groot Schijn uniek.

Het masterplan is eveneens innoverend als participatietraject, met een (h)echte samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit heeft niet alleen geleid tot een efficient planningsproces maar tevens tot een intensere samenwerking tussen betrokken partijen en de opbouw van een echt eigenaarschap van een plan.

Het masterplan organiseert een scala aan activiteiten en sferen. Het Park Groot Schijn wordt een attractief park waar sport- en jeugdfaciliteiten worden ingebed in een park- en boskader met talrijke natuurlijke -en waterelementen.

sportkamer gebouw en velden klaar

Verwante projecten

KraK West - Krachtige Kernen in West-Vlaanderen

  • EFRO-Vlaanderen
  • kmo ondersteuning, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

N-POWER Neighbourhood empowerment

  • INTERREG Euregio Maas-Rijn
  • stedelijke ontwikkeling
Lees meer

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Plaatsen van historische havenkranen aan de Oude Dokken

  • EFRO-Vlaanderen
  • stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Projectleider

Stad Antwerpen - 915

Periode

01-09-2016 tot 31-08-2019

Thema

stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen