Partons 2.0

In de Frans-Belgische grensstreek zijn zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger stilaan aan het verdwijnen. Dit treft vooral de minder mobiele inwoners in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt door het verdwijnen van de dienstverlening in het gedrang. Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken.

PARTONS 2.0 bekijkt hoe men op bovenlokale schaal de dienstverlening kan versterken en efficiënter organiseren. Het project onderzoekt hierbij welke acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe die te ontwikkelen. PARTONS 2.0 zal de bewoners responsabiliseren en lokale besturen begeleiden in deze zoektocht.

Meer specifiek zet men in het project een participatief gebiedsobservatorium op met bewoners, organiseert men grensoverschrijdende terreinbezoeken met focus op het kennismaken met de grensoverschrijdende dienstverlening voor inwoners, en zorgt men voor de begeleiding van innovatieve projecten van bewoners. Het versterken en herdenken van de organisatie van de dienstverlening start dan weer met het in kaart brengen van het grensoverschrijdende dienstenaanbod. De partners zullen hierin minimum 4 pilootprojecten van lokale besturen samen begeleiden. Vervolgens wordt een gemeenschappelijke oproep gelanceerd om projectideeën uit te werken. Een grensoverschrijdende strategie om dienstverlening te versterken met de burger vormt de rode draad doorheen het project.

Dit project maakt deel uit van de projectenportefeuille FLANDRIA RHEI, en valt onder de doelstelling “een betere toegang tot diensten in rurale gebieden, voornamelijk op het vlak van mobiliteit.”

Verwante projecten

Logo Efro Eu

Knelpunt fietssnelweg F212 - Station Asse

  • EFRO-Vlaanderen
  • koolstofarme economie, mobiliteit, personen mobiliteit
Meer lezen
main_interreg_NS

FREIIA

  • INTERREG Noordzee
  • erfgoed, landelijk gebied, toerisme
Meer lezen
TERTS: Transitie in Energie via een Regierol t.o.v de Tertiaire Sector

TERTS: Transitie in Energie via een Regierol t.o.v de Tertiaire Sector

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, innovatie, koolstofarme economie, lokale overheden
Meer lezen
Intergemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in Limburgs Haspengouw

Intergemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in Limburgs Haspengouw

  • EFRO-Vlaanderen
  • dienstverlening, lokale overheden, ondernemerschap
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 2.239.644

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Erfgoedcel CO7, Regionaal Landschap Westhoek, Westhoekoverleg (geassocieerde partner)

Periode

01-10-2016 tot 30-09-2021

Thema

dienstverlening, landelijk gebied, lokale overheden, mobiliteit, personen mobiliteit

Prioriteit

Bevorderen van sociale inclusie en investeren in educatie en vorming

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen