PAVAutonome of zelfrijdende voertuigen beloven beschikbaar, goedkoop, schoon, deur-tot-deur vervoer voor mensen en goederen. Verwacht wordt dat er in de jaren 2030 wijdverbreid gebruik van zal worden gemaakt op de Europese wegen en dat dit tal van maatschappelijke implicaties zal hebben met mogelijke gevolgen voor stadsontwikkeling en het design van steden.

Veel steden (beginnen te) experimenteren met autonome voertuigen. De integratie van autonoom vervoer in de ruimtelijke planning moet echter nog beginnen. Dit is dringend, aangezien steden districts(her)ontwikkelingen, transportinfrastructuur en gerelateerde investeringen zeer lang op voorhand plannen.

PAV stimuleert het gebruik van elektrische, gedeelde, autonome voertuigen door strategieën voor groen vervoer en ruimtelijke ordening te ontwikkelen waarin autonoom vervoer is geïntegreerd. Er worden expertanalyses gemaakt over de sociaaleconomische impact van autonoom vervoer en er wordt een innovatie community opgericht die verschillende belanghebbenden zal verbinden. PAV realiseert ook 4 pilootprojecten, waarbij autonoom vervoer wordt geïntegreerd met andere, bestaande vervoerswijzen.

Verwante projecten

Brugs Futurepreneurs Netwerk (BFN)

  • EFRO-Vlaanderen
  • ondernemerschap, starters, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

Light Vehicle 25

  • INTERREG Euregio Maas-Rijn
  • industrie 4.0, innovatie, materialen
Lees meer

BluAct

  • INTERREG URBACT
  • blauwe groei, innovatie, ondernemerschap, stedelijke ontwikkeling
Lees meer

STRONGER COMBINED

  • INTERREG Noordzeeregio
  • data, e-mobiliteit, personen mobiliteit, dienstverlening
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Highlands and Islands Transport Partnership (Verenigd Koninkrijk)

Vlaamse partners

Universiteit Gent

Periode

02-09-2019 tot 01-09-2022

Thema

autonome voertuigen, e-mobiliteit, innovatie, stedelijke ontwikkeling

Prioriteit

Bevorderen van duurzaam vervoer en het wegnemen van knelpunten in sleutelinfrastructuur

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen