Poortgebouw Health Campus Limburg

Dit project kadert in de transformatie van de Limburg Diepenbeek Campus. De ambitie is om de campus uit te bouwen tot een performant innovatiegebied dat plaats biedt aan onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid, maar vooral de interactie tussen deze innovatiedrijvers stimuleert. In elk succesvol innovatief campusmodel vormt de expertise-uitwisseling tussen enerzijds kennisinstellingen en anderzijds het bedrijfsleven en de betrokken sector een drijvende kracht achter een economisch innovatief model. Deelcampus ‘Health Campus Limburg DC’ zal de spil worden van innovatie in de zorg en life sciences.

Dit project focust zich op de uitbouw van een nieuw poortgebouw op de Health Campus. Het poortgebouw zal een invulling krijgen als open innovatiecentrum voor de zorg. Een plek waar zorgverleners, kennisinstellingen, overheden en burgers elkaar ontmoeten en samenwerken om vervolgens te komen tot zorginnovaties. We bieden ruimte aan diverse ontwikkelingen gericht op zorginnovatie. Centraal staan THINK³ (een living lab voor systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg) en het Centrum voor de Eerste Lijn Limburg (een samenwerkingsverband tussen 19 stakeholders in de zorg en de drie Limburgse kennisinstellingen). Daarnaast worden er kantoorruimtes voorzien voor (koepel)organisaties, eerstelijnszones en andere partners uit de publieke sector. Parallel aan deze kantoorruimtes worden gedeelde faciliteiten (aula, vergaderzalen, demoruimtes, etc.) aangeboden die gericht zijn op overleg, opleiding, bijscholing, workshops, brainstormsessies. Inhoudelijk richt het open zorginnovatiecentrum zich voornamelijk op de uitdagingen die gepaard gaan met zorgtransformatie en de daarvoor innovatieve oplossingen. In een tijd waarbij de focus steeds meer verschuift naar thuiszorg en zorg op afstand, biedt de Health Campus dé locatie bij uitstek om digitalisering en nieuwe technologieën en processen in de zorg door middel van cocreatief verder te onderzoeken, te testen en te versnellen, zodat deze toegepast kunnen worden in het werkveld.

Waar de BioVille incubator op de campus voornamelijk start-up bedrijven ondersteunt, zal dit open zorginnovatiecentrum de link leggen tussen innovatie binnen de kennisinstellingen, (startende) bedrijven en toepassingen in de zorgsector. Met een geïntegreerde voetgangersbrug wordt het zorginnovatiecentrum verbonden aan de business en biomedical research districten van de campus. Bovendien realiseren we hiermee een noodzakelijk verkeersveilig verbindend element over de toegangsweg van de campus.

De realisatie van dit poortgebouw draagt bij tot de doelstelling van Health Campus om kwaliteitsvolle zorg en verantwoord ondernemerschap in zorg te stimuleren via samenwerking, innovatie en valorisatie. Het sluit ook naadloos aan bij de doelstelling van EFRO tot innovatie in het horizontale gebied van gezondheidszorg. Door het realiseren van een vuurtorenlocatie voor zorginnovatie met extra aandacht voor geïntegreerde zorg zal de impact van dit poortgebouw en bij uitbreiding de gehele Health Campus enorm zijn. Limburg groeit hierdoor verder als provincie met een sterk innovatieve zorgsector, met nationale en internationale impact.

 

Verwante projecten

Autonoom varen in de Westhoek

Autonoom varen in de Westhoek

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, mobiliteit, transport & logistiek, vaartuigen
Meer lezen
WBDuraPaint

WBDuraPaint

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biogebaseerde economie, innovatie, maakindustrie
Meer lezen
SMARTGREEN

SMARTGREEN

  • INTERREG Noordzee
  • data, energie, glastuinbouw, innovatie, koolstofarme economie
Meer lezen
ET'Air

ET'Air

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • innovatie, luchtkwaliteit
Meer lezen

Financiële info

Totale projectkost: € 25.578.286

Partners

Universiteit Hasselt, WETENSCHAPSPARK LIMBURG

Periode

01-02-2023 tot 31-01-2026

Thema

innovatie, life sciences, zorg en gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen